Studiegids » Studentenverenigingen » C.S.V. Ichthus Groningen in Groningen

C.S.V. Ichthus Groningen in Groningen

Ichthus Groningen is een interkerkelijke christelijke studentenvereniging van ongeveer 140 leden, die zich onderscheidt door haar open, gemoedelijke en diverse karakter. De basis van Ichthus vormt de wekelijkse kringavond, daarnaast is er elke donderdag een borrel die regelmatig wordt voorafgegaan door een gezamenlijke activiteit.

Ichthus is een enorme verrijking voor je studentenleven, om minstens drie redenen:
– Geloofsleven; op kring blijf je actief bezig met je geloof in een overwegend niet-christelijke leefomgeving.
– Sociale contacten; je legt makkelijk contacten met verenigingsgenoten van alle jaargroepen.
– Persoonlijke ontwikkeling; commissies bieden je uitdagingen en leermogelijkheden.

Op de website vind je meer informatie over de vereniging, daarnaast ben je van harte welkom om bij onze activiteiten langs te komen.

Informatie over C.S.V. Ichthus Groningen

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van het bestuur van C.S.V. Ichthus Groningen. Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina

Type vereniging:Christelijke Studentenvereniging
Datum opgericht:29 september 1982
Status vereniging:Actief
Doelgroep / instituut:Christelijke studenten
Koepelorganisatie / netwerk:Ichthus
Huidige ledenaantal:133
Url website:website
Stad:Groningen
Openingstijden Sociëteit / borrellocatie:Iedere donderdagavond hebben we om 18:00 een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door verschillende activiteiten.. Meestal zijn deze activiteiten voor iedereen toegankelijk, dus voel je vrij om een keer langs te komen!
Jaarlijkse contributie:120
Ontgroening:Nee


Geschiedenis van de vereniging

Op 29 september 1982 wordt officieel de Evangelische Studentenbeweging Ichthus opgericht. Ichthus groeide al snel tot een groep van meer dan 100 leden, waardoor besloten is in het jaar 1993-1994 te veranderen van een beweging van een stichting: Stichting Evangelische Studenten Ichthus Groningen (S.E.S. Ichthus Groningen). In het jaar 2008-2009 wordt besloten om een studentenvereniging te worden, en gaat de naam dragen van Christelijke Studentenvereniging Ichthus Groningen (C.S.V. Ichthus Groningen).

Activiteiten:

De basis van Ichthus zijn de bijbelkringen. Leden zijn opgedeeld in groepen van ongeveer 7 personen, die met elkaar eten, zingen, en bijbelstudie houden. Regelmatig hebben we op dinsdag een gezamenlijk avond, waarbij we met de gehele vereniging eten en daarna samen een dienst hebben. Op donderdag hebben we altijd een mensa (een gezamenlijke maaltijd), die gevolgd wordt door een activiteit als een lezing, algemene ledenvergadering, maatschappelijke actie of andere activiteit.

Missie & Visie

Het doel van de Vereniging is vastgelegd in het Mission Statement, alles in de Vereniging is erop gericht om bij te dragen aan de onderstaande doelstellingen.

Ichthus is:

Ontdekken van Gods Woord als leidraad voor je leven
Ontdekken van je positie in kerk en maatschappij
Ontwikkelen van gaven en talenten
Ontwikkelen van een verantwoorde visie op de relatie geloof en wetenschap
Ontmoeten van christenen van verschillende achtergronden
Ontmoeten van niet-christenen om van God te getuigen
Opbouwen van vriendschappen
Opbouwen van elkaar om helemaal voor God te leven!
Samengevat: Ichthus – Studentenleven met God!

Overige Informatie

C.S.V. Ichthus Groningen is lid van verschillende verbanden: Ichthus Landelijk, IFES, en OCSG.

Ichthus Landelijk is het overkoepelende verband tussen de 16 verschillende Ichthusverenigingen door heel het land en RSK. Ichthus Landelijk zorgt voor ondersteuning van de plaatselijke besturen en organiseert enkele activiteiten gedurende het jaar voor alle Ichthusverenigingen. De belangrijkste hiervan zijn: de Retraite, het Ichthus Landelijk Gala, het Ichthus Landelijk Symposium, de Ichthus Landelijk Sportdag, en de toerustingsweekenden voor de plaatselijke besturen.

OCSG is het Overleg Christelijke Studentenverenigingen Groningen. Deze organisatie faciliteert het contact tussen de verschillende christelijke studentenverenigingen in Groningen (C.S.V. Ichthus Groningen, GSV, NSG, CSFR, en HOST-IFES). Daarnaast organiseren zij verschillende activiteiten waarin de leden van deze studentenvereniging kunnen deelnemen, zoals de OCSG dankdagdienst, Outreach, en de OCSG kerstdienst.

IFES is de International Fellowship of Evangelical Students, waarvan zo’n 60 christelijke studentenverenigingen lid zijn. IFES ondersteunt studentenverenigingen door middel van stafwerkers in de verschillende steden. Daarnaast organiseert IFES verschillende toerustingsweekenden en conferenties voor leden van de aangesloten studentenvereningen.

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 18 maart 2020 om 19:56.

Bronnen: geen

Skip to content