Studiegids » Particulier Onderwijs

Particulier Onderwijs

Onderwijs is iets waar iedereen mee te maken krijgt in Nederland. Van kinds af aan beginnen we al met het onderwijzen van kinderen. Dit wordt gedaan met het oog op voorbereiding voor verschillende soorten scholen, opleidingen, vervolgopleidingen en uiteindelijk het werkveld. In Nederland zijn er verschillende soorten onderwijs zoals primair of basis onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. In deze verschillende sectoren kan ook nog onderscheid gemaakt worden in gradaties zoals in het voortgezet onderwijs verschillende richtingen bestaan als vmbo, havo en vwo. In deze verschillende sectoren wordt onderwijs aangeboden op scholen die ondersteund worden vanuit de overheid en door particuliere instellingen. Deze laatste vorm van onderwijs wordt privaat- of particulier onderwijs genoemd.

Particuliere Hogescholen

Ook in Nederland hebben we een aanbod bestaande uit particuliere hogescholen. Hieronder vind je de selectie aan particuliere hogescholen in Nederland.

Kronenburgh International Business School

Kronenburgh International Business School

Hogeschool | Den Haag

The Kronenburgh International Business School offers higher professional academic education: Associate in 1 year / Bachelor (Hons) in 3 years. Our full-time and part-time programmes: International Business, Entrepreneur Small ...


Wat is particulier onderwijs?

Particulier onderwijs komt in Nederland voor in verschillende vormen. Voornamelijk in het voortgezet onderwijs kunnen particuliere onderwijsinstellingen gevonden worden. Ook in het basisonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn particuliere instellingen aanwezig. Particulier onderwijs wordt niet gesteund vanuit de overheid. Wel verzorgd de overheid inspecties waarvoor de instellingen aan verschillende criteria moeten voldoen. De Inspectie van het Onderwijs publiceert daar vervolgens een rapport over met de uitkomsten van het onderzoek. Omdat de instellingen niet afhankelijk zijn van subsidies vanuit de overheid, wordt de financiering verzorgd door de ouders van leerlingen die zijn ingeschreven bij de betreffende instellingen.

Wat is een particuliere of privé school?

Een particuliere of privéschool is een instelling die zonder ondersteuning van de overheid onderwijs aanbiedt. Voor de financiering van het onderwijs moeten ouders zelf een bijdrage leveren. In verhouding tot regulier onderwijs kunnen de kosten dan ook flink oplopen. Over het algemeen hebben particuliere scholen een winstoogmerk. Dat betekent niet dat de aandacht voor het onderwijs hierdoor verminderd is. In veel gevallen bieden dergelijke instellingen juist onderwijs van zeer hoge kwaliteit. Als ouder heb je zelf de keuze om voor een privé school te kiezen of te kiezen voor een reguliere onderwijsinstelling. Het verschil zit dan voornamelijk in de financiën die je hieraan kwijt bent.

Verschil in onderwijs

Het onderwijs dat geboden wordt bij dergelijke scholen is vaak meer gericht op het kind zelf. Er is over het algemeen meer aandacht voor de ontwikkeling van het kind. Klassen zijn kleiner waardoor de kinderen meer centraal staan in verhouding tot in het reguliere onderwijs. Dat is dan ook één van de redenen waarom de kwaliteit van de meeste private instellingen ook hoger ligt dan bij scholen die ondersteund worden vanuit de overheid. Een andere reden hiervoor is dat door de hoge kosten voor de inschrijving op een particuliere school, ook de juiste middelen aangeschaft kunnen worden. De redenen dat ouders voor een particuliere school kiezen zijn dan ook vaak de aandacht die het kind krijgt en de kansen die worden geboden met betrekking tot de ontwikkeling.

Soorten particulier onderwijs

Particulier onderwijs is verdeeld in verschillende categorieën die door de Onderwijsinspectie worden omschreven. Zoals eerder gezegd worden dergelijke instellingen niet bekostigd door de overheid. De verschillende soorten categorieën zijn verdeeld in internationale scholen, zelfstandige exameninstellingen voor het algemeen voortgezet onderwijs, particuliere B3 scholen, thuisonderwijs, particuliere instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en particuliere instellingen voor hoger onderwijs. Hieronder zal kort toelichting worden gegeven met betrekking tot de verschillende soorten instellingen zoals hier genoemd.

Internationale scholen

Een internationale school of buitenlandse school is over het algemeen een private instelling die onderwijs aanbiedt volgens een ander schoolsysteem dan gebruikelijk is in Nederland. De voertaal is vaak een vreemde taal, over het algemeen is deze taal Engels. Internationale scholen worden voornamelijk gebruikt door kinderen van expats of Nederlanders die voorheen in het buitenland gewoond hebben waarbij de kinderen onderwijs volgens een bepaald systeem hebben gevolgd. In Nederland zijn er verschillende internationale scholen zoals bijvoorbeeld een privé school Amsterdam, privé school Rotterdam en een privé school Den Haag.

Zelfstandige exameninstellingen voor algemeen voortgezet onderwijs

Dit soort onderwijsinstellingen is gericht op het aanbieden van voortgezet onderwijs zoals mavo, havo of vwo. Bij dergelijke instellingen wordt vaak les gegeven aan kleinere klassen waarbij er volledige aandacht aan leerlingen kan worden gegeven. De keuze voor een dergelijke instelling komt ook vaak voort uit het feit dat een leerling nog maar enkele vakken moet behalen voor een volwaardig voortgezet onderwijs diploma. Dergelijke instellingen zijn dan ook bevoegd tot het afnemen van schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen met als gevolg het uitreiken van aan het reguliere voortgezet onderwijs gelijkwaardige diploma’s.

Particuliere B3-scholen en thuisonderwijs

Particuliere B3-scholen zijn scholen die basisonderwijs en voortgezet onderwijs aanbieden en die niet bekostigd worden vanuit de overheid. Ouders zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor het betalen van het lesgeld en andere bijkomende kosten voor het verzorgen van onderwijs. Als een dergelijke instelling voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor onderwijs en leerplicht, dan kan de instelling de status van leerplichtschool verwerven. De onderwijsinspectie voert dan wel inspecties uit met betrekking tot het onderwijs dat gegeven wordt. Een andere vorm van privé onderwijs is thuisonderwijs. Daarbij kunnen ouders zelf onderwijs geven aan hun kinderen. Hiervoor moet er een vrijstelling van inschrijvingsplicht met betrekking tot de leerplicht worden geregeld zodat ouders, vaak uit principiële overwegingen, thuis onderwijs kunnen verzorgen.

Particuliere mbo scholen, hogescholen en universiteiten

Naast particulier basisonderwijs en voortgezet onderwijs, zijn er ook veel verschillende instellingen die particulier middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en hoger onderwijs aanbieden. Bij hoger onderwijs kun je denken aan hoger beroepsonderwijs en universitaire opleidingen. Net als bij de eerder genoemde typen instellingen is het bij een particuliere instelling voor mbo, hbo of een particuliere universiteit ook de bedoeling dat de kosten voor inschrijving en het ontvangen van onderwijs volledig zelf worden betaald. Particuliere mbo-instellingen worden, met uitzondering van de financiën, door de onderwijsinspectie aan dezelfde eisen getoetst als reguliere mbo-instellingen. Particuliere instellingen die hbo of universitaire opleidingen bieden worden geaccrediteerd door de NVAO. Dat is de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie die toezicht houdt op het navolgen van de wettelijke voorschriften en regels die van toepassingen zijn op het aanbieden van particulier hoger onderwijs. Hieronder vind je het aanbod van particuliere instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Veelgestelde vragen over particulier onderwijs

Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen over particulier onderwijs. Zit je zelf nog met een vraag, stel deze dan onderaan de pagina in de reacties, zodat men hierop kan reageren!

Wat kost particulier onderwijs?

De kosten van particulier onderwijs hangt enorm af bij welke onderwijsinstelling je dit onderwijs wil gaan volgen en op welk niveau.

Waar vind ik een overzicht aan particuliere hogescholen?

Op deze pagina van Studiegids.nl vind je een overzicht van particuliere hogescholen die lid zijn van Studiegids.nl

Wat is particulier onderwijs?

Particulier onderwijs is onderwijs dat niet gesubsidieerd / betaald wordt door de overheid.

Waarom is particulier onderwijs zo duur?

Particuliere onderwijsinstellingen worden niet bekostigd door de overheid, hierdoor mogen zij zelf bepalen wat het lesgeld is. Afhankelijk van het niveau en onderwijsinstelling vind je dus andere tarieven dan voor regulier onderwijs.

Hoeveel particuliere scholen zijn er in Nederland?

Het aantal particuliere scholen in Nederland is de laatste jaren flink toegenomen. Zo hadden we er in 2018 een 60-tal particuliere scholen.


Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 20 december 2021 om 11:12.

Bronnen: NVAO,

Skip to content