Studiegids » Wo » Wo Opleidingen » Wo Sociale geografie en planologie

Wo Sociale geografie en planologie

Lijkt het jou leuk om een wo opleiding of studie te volgen binnen de studiesector Aarde en Milieu en dan met name in de studierichting Sociale geografie en planologie? Kijk dan snel verder naar wat deze studierichting jou te bieden heeft qua opleidingen en studies! Let op; niet elke studie of opleiding is in elke regio te verkrijgen.

Alle Wo Sociale geografie en planologie opleidingen

Hieronder vind je alle wo opleidingen binnen deze studierichting. Onderaan de pagina vind je de overige studierichtingen binnen de sector Aarde en Milieu.


Spatial Engineering

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 17 | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Universiteit Twente in Enschede, Overijssel

Wil jij een bijdrage leveren aan de uitdagingen waarmee onze planeet geconfronteerd wordt? Studenten van de master Spatial Engineering houden zich bezig met complexe vraagstukken zonder simpele voor de hand liggende oplossingen, zogeheten wicked problems: bijvoorbeeld rond het gebruik van natuurlijke...

Culturele Geografie

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Rijksuniversiteit Groningen locatie Leeuwarden in Leeuwarden, Friesland

Deze vragen komen aan bod in de master Cultural Geography. Je leert hoe cultuur en identiteit een rol spelen in de leefbaarheid van steden en landelijke gebieden en het welzijn van mensen. Centrale thema’s in het masterprogramma zijn cultuur, identiteit, leefbaarheid, landschap, toerisme en erfgoed. Aan de...

Human Geography

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Radboud Universiteit in Nijmegen, Gelderland

Human Geography focuses on the study of the spatial behaviour of people, firms and organisations. You choose a specialisation within the programme that determines the courses in the first semester. You will graduate in this specialisation in the second semester. We offer six specialisations: * Conflicts,...

Sociale Planologie

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Rijksuniversiteit Groningen in Groningen, Groningen

Geoinformation Science and Earth Observation (M.Sc.)

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Niet-Bekostigd | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Universiteit Twente in Enschede, Overijssel

Stel je voor dat je drones inzet om rampen te beoordelen en om gegevens te verzamelen die direct kunnen worden gebruikt om actie te ondernemen. Zelfrijdende auto’s helpen te gaan waar ze moeten gaan. Of neem augmented reality naar een niveau waar het echt zou kunnen helpen bij het oplossen van...

Geographical Information Sciences

Informatie Aanvragen!

Deeltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Niet-Bekostigd | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Vrije Universiteit Amsterdam in Amsterdam, Noord-Holland

Geographical Sciences

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 131 | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Universiteit Utrecht in Utrecht, Utrecht

In Geographical Information Management and Applications (GIMA), students will be introduced to the theoretical, methodological, technological and organisational principles of processing and analyzing digital geo-information, the management and research aspects of geo-information, and the innovative...

Forest and Nature Conservation

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 307 | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Wageningen University & Research in Wageningen, Gelderland

Binnen deze brede opleiding bepaal jij als student waar je de focus op legt. Eén van de mogelijkheden is het op duurzame wijze beheren van bos- en natuurgebieden door de natuurfuncties (ecologie) af te stemmen met economische en maatschappelijke functies, maar het is ook mogelijk om je programma puur...

Urban Environmental Management

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 123 | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Wageningen University & Research in Wageningen, Gelderland

Wereldwijd neemt de verstedelijking toe. Momenteel woont al de helft van de wereldbevolking in steden, en naar verwachting zal dat binnen twintig jaar meer dan 60 procent zijn. Deze ontwikkeling vraagt om het beheersen van de milieu-impact van de verstedelijking, zoals de groei in verkeer, toenemende...

Urban Studies (research)

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 41 | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Universiteit van Amsterdam in Amsterdam, Noord-Holland

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Universiteit van Amsterdam in Amsterdam, Noord-Holland

Sociale Geografie

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Universiteit van Amsterdam in Amsterdam, Noord-Holland

Landscape Architecture and Planning

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 133 | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Wageningen University & Research in Wageningen, Gelderland

Hierdoor kun je op verschillende ruimtelijke niveaus een bijdrage leveren aan West-Europese thema’s zoals verstedelijking en duurzame gebiedsontwikkeling. Je leert om de ruimtelijke ordening en planologie te benaderen met concepten, die afkomstig zijn uit de natuurwetenschappelijke, technische en...

Spatial Planning

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Radboud Universiteit in Nijmegen, Gelderland

Economische Geografie

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Rijksuniversiteit Groningen in Groningen, Groningen

Environmental and Infrastructure Planning

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Rijksuniversiteit Groningen in Groningen, Groningen

Population Studies

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Rijksuniversiteit Groningen in Groningen, Groningen

Spatial Sciences (research)

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 11 | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Rijksuniversiteit Groningen in Groningen, Groningen

Human Geography and Planning (research)

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 39 | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Universiteit Utrecht in Utrecht, Utrecht

Cities and regions throughout the world face challenges that require integrated knowledge of urban geography, economic geography, international development studies, and planning. In this Research Master’s programme in Urban and Economic Geography (previously known as Human Geography and Planning),...

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Universiteit Utrecht in Utrecht, Utrecht

Sociale Geografie

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Universiteit Utrecht in Utrecht, Utrecht

Geo-information Science

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 150 | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Wageningen University & Research in Wageningen, Gelderland

Door de groeiende behoefte aan digitale geografische informatie hebben de geo-informatiewetenschappen zich sterk ontwikkeld. In de tweejarige masteropleiding leer je geo-informatie gebruiken bij het vinden van innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld overstromingen, het beheer van tropische bossen,...

Geografie, Planologie en Milieu

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Bachelor) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 339 | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Radboud Universiteit in Nijmegen, Gelderland

Nijmegen had al een stadsbrug aan de oostkant van de stad. In 2013 kwam er een tweede stadsbrug, aan de westkant. Logisch toch? Wij dagen je uit om je perspectief op je omgeving te verleggen en om te ontdekken waar je allemaal aandacht aan moet besteden bij een ingreep die zo logisch lijkt. Bij Geografie,...

Sociale Geografie en Planologie

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Bachelor) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 366 | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Universiteit van Amsterdam in Amsterdam, Noord-Holland

Sociale Geografie en Planologie

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Bachelor) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 336 | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Rijksuniversiteit Groningen in Groningen, Groningen

Technische Planologie

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Bachelor) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 267 | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Rijksuniversiteit Groningen in Groningen, Groningen

Sociale Geografie en Planologie

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Bachelor) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 736 | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Universiteit Utrecht in Utrecht, Utrecht

Als geograaf kijk je naar de inrichting van gebieden en naar de verschillen ertussen. We houden ons bijvoorbeeld bezig met de volgende vraag: Kunnen we politieke conflicten in de wereld verklaren door de ongelijke spreiding van grondstoffen? Als planoloog leer je van de veranderingen in de wereld en denk je...

Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Bachelor) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 259 | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Wageningen University & Research in Wageningen, Gelderland

Dat is een creatief proces waarbij je rekening moet houden met wensen en ideeën van bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden. Je leert om je verbeeldingskracht te gebruiken. Zo kom je tot vernieuwende oplossingen voor bijvoorbeeld de toegenomen afvoer van rivieren, het ontwerp van de buitenruimte in...

Bos- en Natuurbeheer

Informatie Aanvragen!

Voltijd WO-opleiding(Bachelor) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 272 | | Studiesector: Aarde en Milieu | Studierichting: Sociale geografie en planologie

Wageningen University & Research in Wageningen, Gelderland

Hierdoor kan je een bijdrage leveren aan duurzaam beheer, academisch onderzoek en natuurbescherming. Je leert te werken in een veelzijdige omgeving. Het werkveld loopt van bossen en uiterwaarden in Nederland, tot oerwouden, savannen en toendra’s. Je maakt kennis met belangrijke groene thema’s...


Sociale geografie en planologie gerelateerde wo studierichtingen

Hieronder vind je enkele andere studierichtingen binnen de sector Aarde en Milieu. Klik op de wo studierichting naar keuze en vind daar de studie die je zoekt!

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 15 januari 2020 om 15:52.

Bronnen: geen