Studiegids » Studieverenigingen » Study Association Flow

Study Association Flow

Flow is the study association for all students of Communication and Information Sciences (CIW), Cognitive Science & Artificial Intelligence (CSAI), and Data Science & Society at Tilburg University. Flow was founded in 2002 to make the lives of students more enjoyable and easier through all kinds of activities. More than fifteen years later, we can now call ourselves one of Tilburg University’s largest study associations.

The activities that Flow organizes start with the studies we are associated with: we sell books for reduced prices, summaries and offer the possibility to get and give tutoring. In addition, other formal activities are organized, such as company visits and workshops, where our students can get in touch with the world they hope to work in later. Every year we also organize a study trip where foreign companies are visited and new cultures and customs are discovered.

In addition to the formal activities, Flow also regularly organizes informal activities for its members. Every month there is a drink in Klein Café Van Horen Zeggen and there are plenty of first-year activities, but there are also activities such as an evening of skating, bowling or beer tasting.

In Dutch:
Flow is de studievereniging voor alle studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW), Cognitive Science & Artificial Intelligence (CSAI), en Data Science & Society aan Tilburg University. In 2002 werd Flow opgericht om het leven van studenten leuker en makkelijker te maken door middel van allerhande activiteiten. Inmiddels zijn we ruim vijftien jaar verder en mogen we onszelf een van de grootste studieverenigingen van Tilburg University noemen.

De activiteiten die Flow organiseert, beginnen bij de studie waaraan we verbonden zijn: een boekverkoop met gereduceerde prijzen, een samenvattingenverkoop en de mogelijkheid tot het krijgen en geven van bijles. Daarnaast worden er nog andere formele activiteiten georganiseerd, zoals bedrijfsbezoeken en workshops, waarbij onze studenten contacten kunnen leggen met de wereld waarin zij later hopen te gaan werken. Tevens organiseren we ieder jaar een studiereis waarbij buitenlandse bedrijven worden bezocht en nieuwe culturen en gebruiken worden ontdekt.

Naast de formele activiteiten organiseert Flow ook regelmatig informele activiteiten voor haar leden. Zo is er iedere maand een borrel in Klein Café Van Horen Zeggen en zijn er eerstejaarsactiviteiten, maar komen er ook activiteiten als een avondje schaatsen, bowlen of bierproeverij voorbij.

Informatie over Study Association Flow

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van het bestuur van Study Association Flow. Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina

Datum opgericht:12-10-2002
Status:Actief
Doelgroep / instituut:Tilburg University
Aantal leden/contribuanten:600
Url website:website
Sociëteit- of borrellocatie:Klein Café Van Horen Zeggen
Bestuur / kantoorlocatie:Esplanade 204
Stad:Tilburg
Openingstijden Sociëteit / borrellocatie:Wij hebben geen sociëteit. Er is een keer per maand een borrel op onze borrellocatie.Het kantoor is iedere werkdag geopend van 10:00-17:00.
Prijs contributie:15

Geschiedenis

Flow was originally founded as ‘Studievereniging Letteren’ on 12 October 2000. At that time, however, there was no real association, as there were few members and there was no board yet. In 2002 our association was called unofficially FLoW and the first board (2002-2003) was established. That’s why we are counting our years since 2002. Officially our association is called ‘Study Association FLoW’ since 2006.

For the first signs of FLoW, we have to go back to the 90s. On 15 May 1987 Studievereniging Kon-Tekst was founded. This was the faculty association for the Faculty of Arts (this was the name of the Tilburg School of Humanities at that time). In 1994 this association was named Studievereniging Phoenix. Phoenix had a number of good years, but around 2000 there was a messy period. At that time there were few members and little or nothing was organized. Therefore it was decided in 2000 to set up the Study Association for Literature. In 2003 Phoenix was only dissolved, when there were no more cash flows (no pun intended).

Now in 2019, Flow remains one of the biggest Study Associations of Tilburg University. There is currently a large group of active members forming the beating heart of the association. This gives Flow the energy and faith that the association will continue to exist for a very long time.

In Dutch:
Flow is origineel opgericht als ‘Studievereniging Letteren’ op 12 oktober 2000. In die tijd was er echter nog geen sprake van een echte vereniging, aangezien er weinig leden waren en er nog geen bestuur was. In 2002 werd onze vereniging officieus FLoW genoemd en werd het eerste bestuur (2002-2003) vastgesteld. Vandaar dat wij eigenlijk vanaf 2002 onze jaren tellen. Officieel draagt onze vereniging de naam ‘Studievereniging FLoW’ sinds 2006.

Voor de eerste tekenen van FLoW, moeten we terug naar de jaren ’90. Op 15 mei 1987 werd Studievereniging Kon-Tekst opgericht. Dit was de faculteitsvereniging voor de Faculteit Letteren (dit was de naam van Tilburg School of Humanities in die tijd). In 1994 kreeg deze vereniging de naam Studievereniging Phoenix. Phoenix kende een aantal goede jaren, maar rond 2000 was er een rommelige periode. In die tijd waren er weinig leden en werd er weinig tot niks georganiseerd. Daarom werd in 2000 besloten om Studievereniging Letteren op te richten. In 2003 werd Phoenix pas ontbonden, toen er geen geldstromen meer waren.
Flow blijft ook in 2019 een van de grootste studieverenigingen van Tilburg University. Er is momenteel een grote groep actieve leden die het kloppende hart van de vereniging vormt. Dit geeft Flow de energie en het vertrouwen dat de vereniging nog heel lang zal blijven bestaan.

Activiteiten

Flow organises activities in three categories: educational, professional and social. Educational activities include, for example, study-related workshops and writing marathons. Professional activities include company visits, company workshops and other career-related activities. Social activities include more informal activities such as drinks, cantus and game nights.

Flow organiseert activiteiten in drie categorieën: educatief, professioneel en sociaal. Onder de educatieve activiteiten vallen bijvoorbeeld studiegerelateerde workshops en writing marathons. Onder professioneel activiteiten vallen bedrijfsbezoeken, workshops van bedrijven en andere loopbaangerelateerde activiteiten. Met sociaal worden informelere activiteiten zoals borrels, cantussen en spelavonden bedoeld.

Missie & Visie

Studievereniging Flow helps students of Communication and Information Sciences and Cognitive Science and Artificial Intelligence at Tilburg University on an educational, professional and social level.
Studievereniging Flow helpt studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen en Cognitive Science and Artificial Intelligence aan Tilburg University op educatief, professioneel en sociaal niveau.

Overige Informatie

Ik heb de tekst in het Engels en Nederlands doorgegeven omdat wij veel internationale studenten ontvangen. Mocht er iets onduidelijk zijn, dan hoor ik het graag via secretaris@svflow.nl

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 19 februari 2020 om 12:41.

Bronnen: geen

Ga naar de inhoud