Studiegids » Studieverenigingen » Studievereniging Le Baso

Studievereniging Le Baso

Studieverenging Le Baso bestaat uit vier speerpunten:

Kennis
Verbreding en verdieping van de studie met interessante lezingen, workshops, excursies en activiteiten!

Vragen en problemen
Dankzij de connecties van de vereniging kun je voor al je vragen en problemen met betrekking tot de studie bij ons terecht!

Contact
Verbreden en verdiepen van contacten met medestudenten en docenten tijdens de georganiseerde borrels en activiteiten!

Vrije tijd
Geef invulling aan de vrije tijd met onze evenementen, activiteiten en borrels!

Informatie over Studievereniging Le Baso

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van het bestuur van Studievereniging Le Baso. Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina

Status:Actief
Doelgroep / instituut:Pedagogische Academie
Url website:website
Bestuur / kantoorlocatie:Zernikeplein 9 Kamernummer: D0.24 9747 AS Groningen
Stad:Groningen
Prijs contributie:-10

Geschiedenis

Op 7 december 2007 is er door de toenmalige Dean van de Pedagogische Academie, Manon Ketz, besloten om samen met enthousiaste studenten een studievereniging te realiseren. Voor hen was het de eerste keer dat ze een dergelijk project uitvoerden. Met tegenslagen en overwinningen werd er in het jaar 2008 hard gewerkt om alles op orde te krijgen. Statuten, begrotingen, planningen en nog vele andere officiële stukken dienden gecreëerd en gerealiseerd te worden. Dit heeft geleid tot een officiële start in het studiejaar 2008 -2009. Dit gebeurde, met de hulp van Anke Mulder, door Jelmer van der Toorn, Nienke Pols en Cristina Voicu, Geartje Spoor en Martijn Dekkers. Alle stukken werden in dat jaar door de notaris beoordeeld en vastgesteld. Dit was het begin van de vereniging. Dit bestuur werkte hard voor de eerste leden. Na hun bestuursjaar lieten Nienke en Jelmer nog meerdere malen van zich horen. Zij bleven als oprichters nog enkele jaren actief betrokken.

In het studiejaar 2009 – 2010 namen Marlieke de Vries, Nicole Rijnvis, Boudewijn Vonck, Zita Vermesi en Nienke Hakkenes de bestuursfuncties over. In dit jaar is hard gewerkt om de vereniging naamsbekendheid te geven en dit heeft geresulteerd in een behoorlijke ledengroei en een feestcomissie. Tevens werden dit jaar tal van activiteiten verzorgd. Onder andere borrels, een lezing en een workshop. Het bestuur werkte goed samen en pakte alles gezamenlijk op. Dit zorgde voor korte lijnen, waarbij iedereen invloed had.

In het studiejaar 2010 – 2011 werden de functies overgedragen aan Fennechien Schuil, Maaike Versloot, Marjet Janssen en Danny Erenstein. Ze hebben met succes Le Baso een frisse, gezellige, duidelijke en vooral herkenbare huisstijl gegeven. In dit jaar is ook het ledenaantal verdubbeld. Dit resulteerde in een heleboel actieve leden verspreid over meerdere commissies. Een gala-, sport-, sponsor-, activiteiten- en kascommissie werden opgezet. Er zijn veel geslaagde borrels, studiegerelateerde- en sportactiviteiten georganiseerd die druk werden bezocht. Ook werden voor docenten meerdere activiteiten georganiseerd. Dit zorgde voor een grotere betrokkenheid binnen de gehele Pedagogische Academie.

In het studiejaar 2011 – 2012 hebben Sabine van Dam, Davide Elinga, Thomas den Daas, Robert Kuipers en Kristy Boeykens plaats genomen in het bestuur van Le Baso. Er is een reiscommissie opgericht om een meerdaagse activiteit te organiseren, daarnaast is er nog een multimediacommissie opgericht die het prachtige blad ‘Krijtschrift’ heeft gemaakt. Verder heeft het bestuur structureel feesten en borrels georganiseerd. Naast de geslaagde feesten en borrels, werden er ook geslaagde lezingen, workshops, sportieve activiteiten en een gala georganiseerd. Ook is de ledenpas geïntroduceerd. De leden kunnen op vertoon van de pas korting krijgen bij verschillende sponsoren.

In het studiejaar 2012 – 2013 hebben Ellen Eggens, Lisanne Bergstra, Marije Bosman en Nadie Degenhart plaats genomen in het bestuur van Le Baso. Helaas heeft Ellen na een half jaar haar bestuurstaken neer moeten leggen. Het overige bestuur heeft allemaal hun uiterste best gedaan om het jaar tot een succesvol einde te brengen. Zo is er bijvoorbeeld een overzichtelijke website in het leven geroepen en is er een Facebook pagina voor het lustrum gekomen.

Het zesde bestuur van Le Baso bestond uit Deniece Kouseband, Maura de Haan en Elvera Hof. Dit bestuur nam in het studiejaar 2013 -2014 plaats. Na dat jaar heeft de vereniging 2 stille jaren gehad, maar hebben ze het stokje in 2016 kunnen overgeven aan het zevende bestuur.

Het zevende bestuur van Le Baso bestond uit Sebastiaan Alting van Geusau, Jens Boneschansker, Elsemieke Grave, Berber Jellema en Lauren de Gier. Het zevende bestuur nam in het studiejaar 2016-2017 plaats. De vereniging had twee stille jaren gekend en het bestuur had veel zin om de vereniging weer nieuw leven in te blazen. Wel realiseerden ze zich dat het een grote klus was, maar dit weerhield hen niet om de vereniging weer op de kaart te zetten. Het bestuur heeft vele succesvolle activiteiten, borrels, workshops en cursussen aangeboden aan de leden. Met 214 nieuwe leden is de vereniging klaar voor de toekomst.​

Het achtste bestuur van Le Baso bestond uit Tiemen Dijk, Dagmar Boersma, Saskia van Niekerk, Kay Peters en Jordy Hospers. Dit bestuur nam plaats in het studiejaar 2017 – 2018. Tijdens dit studiejaar vierde Le Baso haar tien jarig jubileum. Daarnaast hield het bestuur zich bezig met het waarborgen van de continuïteit van de vereniging en het aanleggen van een huishoudelijk reglement. Vol enthousiasme ging het bestuur dit studiejaar aan de slag om de stijgende lijn van de studievereniging voort te zetten. Helaas hebben Tiemen Dijk en Dagmar Boersma na enige tijd hun taken neer moeten leggen.

Het negende bestuur van Le Baso bestaat uit Ewoud van der Raad, Titia Dijkema, Friso de Jong, Gwendolin van Schaik en Sanne Meendering. Dit bestuur zal een aantal wijzigingen omtrent de commissies doorvoeren en zal hiermee de continuïteit van het aantal leden per activiteit of borrel vergroten en vasthouden. Het bestuur zal zorgen voor meer verbondenheid tussen de docenten van de P.A. en de leden van de vereniging. Dit bestuur gaat in het studiejaar 2018-2019 nieuwe activiteiten organiseren zoals meerdere sportactiviteiten, een symposium en een buitenlandse reis. Het bestuur gaat zorgen dat de docenten van de Pedagogische Academie mee helpen bij het organiseren van deze activiteiten. Daarnaast gaat het bestuur een huishoudelijk reglement en huisstijl aanleggen voor de vereniging. Helaas heeft Gwendolin van Schaik haar taken neergelegd als intern coördinator per april.

Activiteiten

Elke maand organiseert studievereniging Le Baso een borrel in café Het Feest. Daarnaast wordt er een maandelijkse activiteiten en/of lezing georganiseerd. Hierbij wordt afgewisseld tussen studiegerelateerd (symposium) en gezelligheid (bijvoorbeeld een pubquiz). Ook wordt er jaarlijks een buitenlandse reis georganiseerd.

Missie & Visie

Missie:
Studievereniging Le Baso is een vereniging waar toekomstige leerkrachten in contact komen met alles wat de stad Groningen of de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen te bieden heeft. Le Baso zet zich in voor studenten van die Pedagogische Academie die zich binnen en rondom de studievereniging willen ontwikkelen door middel van het organiseren van verschillende activiteiten die gericht zijn op kennis, contact, informatievoorziening en vrij tijdsbesteding.

Visie:
Studievereniging Le Baso wil zich ontwikkelen door de gemaakte professionaliseringsstap door te zetten over de breedte van de Pedagogische Academie van Hanzehogeschool Groningen en de verenging zelf. Waar toekomstige bestuursleden de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen op bestuur vaardigheden, een eigen professionalisering, verdieping van kennis, en contact/informatievoorziening. Tevens krijg je een mogelijkheid om je te ontwikkelen in het organiseren van studie/sociale gerelateerde activiteiten op basis van de actualiteiten en interesses van de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen.

Overige Informatie

Lid worden van studievereniging Le Baso kan alleen wanneer je studeert aan de Pedagogische Academie van de Hanze Hogeschool Groningen.

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 21 februari 2020 om 14:24.

Bronnen: geen

Ga naar de inhoud