Studiegids » Studieverenigingen » Studievereniging der Psychologie Labyrint

Studievereniging der Psychologie Labyrint

Labyrint is de studievereniging voor psychologiestudenten in Leiden en bestaat uit ruim 3500 leden. Labyrint heeft echter niet altijd dezelfde naam gehad, de vereniging is namelijk in 1994 uit twee psychologieverenigingen genaamd “De Kring”en “Nexus”. Labyrint houdt zich nu bezig met activiteiten organiseren op zowel sociaal als studiegerelateerd gebied. Door lid te worden van de vereniging heb je toegang tot sommige exclusieve activiteiten en krijg je korting op de andere activiteiten, met als extra bonus dat je ook nog eens korting krijgt op al je studieboeken! Labyrint staat open voor vragen van studenten en heeft als een van haar doelen om de studenten nog net dat beetje extra te bieden naast de studie.

De vereniging biedt mensen ook de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een commissie. Commissies zijn verantwoordelijk voor het organiseren van alle verschillende activiteiten. Je kan hier ervaring opdoen met werken in groepen, communicatieve vaardigheden ontwikkelen en meer! Het kan dus een echte aanvulling zijn op je studie, omdat je niet alleen met de stof bezig bent, maar ook naast je studie nog je skillset uit kan breiden.

Voor meer informatie kan je terecht op onze website: www.labyrintleiden.nl

Een studievereniging is een vereniging speciaal voor studenten van één studie. Voor bijna alle studies in Leiden bestaat wel zo’n vereniging. In tegenstelling tot een studentenvereniging, waar mensen van allerlei studies lid zijn, zitten er aan het lidmaatschap van een studievereniging over het algemeen minder verplichtingen. Zo bestaat er voor een studievereniging geen ontgroening of KMT (KennisMakingsTijd) en ben je niet verplicht om eens in de zoveel tijd aanwezig te zijn bij bepaalde activiteiten.

Bovendien werkt een studievereniging niet met disputen of jaarclubs, wat de meeste studentenverenigingen wel hebben. Waar het bij de meeste studentenverenigingen vooral draait om gezelligheid, biedt een studievereniging daarnaast ook nog de mogelijkheid om je meer met je studie bezig te houden, door het organiseren van studiegerelateerde activiteiten. Een studievereniging heeft dus een lossere en meer vrijblijvende structuur, maar biedt net als een studentenvereniging wel veel gezelligheid en de mogelijkheid om andere studenten te leren kennen!

Informatie over Studievereniging der Psychologie Labyrint

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van het bestuur van Studievereniging der Psychologie Labyrint. Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina

Datum opgericht:1948
Status:Actief
Doelgroep / instituut:Psychologiestudenten in Leiden
Aantal leden/contribuanten:3500
Url website:website
Sociëteit- of borrellocatie:Faculteit der Sociale Wetenschappen, Wassenaarseweg 52, kamer SA55, 2333AK Leiden
Bestuur / kantoorlocatie:Faculteit der Sociale Wetenschappen, Wassenaarseweg 52, kamer SA55, 2333AK Leiden
Stad:Leiden
Openingstijden Sociëteit / borrellocatie:Maandag: 13:00 - 16:00 uur Dinsdag: 10:00 - 16:00 uur Woensdag 10:00 - 16:00 uur Donderdag 10:00 - 16:00 uur Vrijdag 10:00 - 13:00 uur
Prijs contributie:17.5

Geschiedenis

Rond 1948 begint in Leiden de studie Psychologie op te bloeien. Ergens rond diezelfde tijd wordt de Kring der Psychologen opgericht door een groepje psychologiestudenten, dat naast het studeren meer wil beleven met medestudenten. Dat houdt zowel gezelligheid als meer diepgang in, doordat de studenten zich kritisch bezig gaan houden met de inhoud van hun studie en met de organisatie ervan. In de eerste jaren is er in deze vorm een gedegen structuur. Maar vanaf de jaren zeventig werd dit allemaal wat losser; er is geen bestuur meer en er wordt weinig georganiseerd, hoewel de studenten hevig blijven discussiëren. Rond 1980 bespreekt de Kring naast psychologie als studie ook de politiek als punt van discussie. Zij noemt zich een ‘politieke vakbond’ die opkomt voor de belangen van de student. Dit vindt niet alleen plaats binnen de universiteit, ook gaat de Kring landelijk te werk en zet zich in tegen bezuinigingen en andere voor studenten nadelige politieke beslissingen. Naast deze acties hopen de leden van de Kring de kritische blik die zij zich verwerven door te geven aan andere studenten. Zij dringen daarom aan op een nieuwe cursus binnen de opleiding, namelijk ‘Psychologie in de Maatschappij’ (PIM).

De politieke richting die de vereniging opgaat is reden voor een aantal leden om een nieuwe vereniging in het leven te roepen, namelijk Nexus. Het Leidse psychologie dispuut wordt geboren op 4 november 1987. Nexus stelt zich primair ten doel excursies, lezingen, filmavonden en borrels te organiseren. Daarnaast verkoopt zij boeken en uittreksels. Met het voortduren van de Kring en het opbloeien van Nexus groeit de competitie tussen de beide verenigingen. De Kring laat in 1992 een notariële akte opmaken. Dit leidt ertoe dat er binnen de Kring met een vast bestuur gewerkt gaat worden en dat dit bestuur ondersteund wordt door verschillende commissies. De Kring houdt zich vanaf dat moment ook bezig met uittreksel- en boekenverkoop. Beide verenigingen zorgen dus voor dezelfde soort activiteiten voor dezelfde doelgroep: dit leidt tot meer concurrentie.

Deze concurrentie duurt voort tot februari van het jaar 1994. Na enkele vruchteloze pogingen wordt in dit jaar de strijdbijl begraven en voegen de beide verenigingen zich samen tot één overkoepelend orgaan, namelijk het ons welbekende Labyrint. Dit wordt op 24 april notariëel vastgelegd in een statuutswijziging van De Kring, die vanaf dan ‘Studievereniging Labyrint’ heet. Labyrint heeft tot op de dag van vandaag ongeveer dezelfde opbouw en doelen als haar voorouders; er is een jaarlijks wisselend bestuur, er zijn vele commissies, verkoop van boeken en uittreksels en dat allemaal ter ondersteuning en vorming van de psychologiestudenten in Leiden. Enkele commissies bestaan ondertussen al zolang de vereniging (Labyrint) bestaat (bijvoorbeeld de Reiscommissie) en sommige commissies worden door de jaren heen opgericht.

In het jaar 2003 wordt het 55 jarige bestaan van studievereniging Labyrint gevierd. In het jaar 2004 mag de vereniging zich 10 jaar Labyrint noemen, wat gevierd is met een groots naamfeest. Als in 2006-2007 de vereniging de officiële naam ‘Studievereniging der Psychologie Labyrint’ krijgt door een statutenwijziging, viert zij ook het 60e verenigingsjaar. Dit omdat er vanaf april 1948 gerekend wordt en het bestuur geacht wordt elk academisch jaar te wisselen. Dit 12e Lustrum wordt groots aangepakt met een Lustrumweek in mei, waarin o.a. een lezing werd gegeven door niemand minder dan prof. dr. Albert Bandura.

Vanaf 1994 zijn er meerdere vakgroepverenigingen opgericht: SOAP, S.O.U.L., Homunculus en Daidalos. Deze verenigingen richten zich op sociale en organisatie psychologie, onderwijs en ontwikkeling psychologie, cognitieve en klinische psychologie. Deze verenigingen verzorgen de activiteiten voor de studenten die de betreffende afstudeerrichtingen volgen. Als de Universiteit Leiden besluit over te gaan tot het Bachelor–Master onderwijssysteem, gaan de verschillende verenigingen van psychologie met elkaar om de tafel (Homunculus bestaat ten tijde van de fusiebesprekingen al niet meer). Zij besluiten, wederom na meerdere keren overleg te voeren, om als één vereniging verder te gaan, mede ingegeven door de kleine ledenaantallen waarmee sommige verenigingen kampen. In het jaar 2003-2004 is alles klaargemaakt om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Vanaf 4 november 2004 bundelen de verenigingen hun krachten samen om verder te gaan als één studievereniging voor psychologiestudenten in Leiden: Labyrint! Zij is in een klap één van de grotere studieverenigingen van Leiden. In 2004 stromen er meer dan 500 eerstejaars binnen en komt het ledenaantal net boven de 2000 te liggen. Later stabiliseert zich dat tot een ledental net onder de 2000. In het collegejaar 2009-2010 is het ledental al gestegen tot 2700!

De fusie ontstaat met de eis van SOAP dat hun jaarlijkse congres doorgang blijft vinden. Aldus wordt er een S&O-congrescommissie opgericht. Omdat Labyrint een meer algemene studievereniging wil zijn, wordt daarnaast een congrescommissie die zich meer richt op de sectie KliG-Master. Deze nieuwe commissies, tezamen met de Psychologie- en Toekomstperspectiefcongrescommissie, doen het bestuur in 2004 besluiten een nieuwe functie in het bestuur in het leven te roepen: het Commissariaat Masters. Deze komt in de plaats van de Commissaris PR en omvat de verantwoordelijkheid voor alle studiegerelateerde commissies, met name de congrescommissies. In 2007 kan men concluderen dat deze congressen steeds meer een serieuze, informatieve rol krijgen toebedeeld door zowel het departement als de student. De congressen krijgen meer en meer een professionelere uitstraling en trekken meerdere bedrijven en instellingen aan die in psychologen potentiële werknemers zien. Mede hierdoor krijgt een andere, nieuwe commissie, de in 2005 opgerichte Acquisitiecommissie, ook een steeds belangrijkere rol. Voor een optimaal functioneren van de vereniging besluit het bestuur in 2007 een kandidaatsbestuur van 7 leden samen te stellen. De zevende functie, een Commissariaat Extern, lijkt vooralsnog te bestaan uit promotionele en acquisitionele taken. Hiermee lijkt het Commissariaat PR weer uit zijn graf te zijn opgestaan.

Activiteiten

Labyrint is dé studievereniging voor psychologiestudenten in Leiden. Naast het organiseren van tal van studiegerelateerde activiteiten, is Labyrint er ook om het contact tussen de psychologiestudenten te bevorderen. Bovendien verkoopt Labyrint de studieboeken voor alle jaren van de studie psychologie. Als lid van Labyrint kun je zowel deelnemen aan de studiegerelateerde activiteiten, als aan de sociaalgerichte activiteiten.

Een goed voorbeeld daarvan is het eerstejaarsweekend, dat elk jaar in september rond een bepaald thema georganiseerd wordt. Dit weekend is voor de eerstejaars de ideale gelegenheid om medestudenten te leren kennen. Ouderejaars kunnen mee als begeleiding. De mensen die je tijdens dit weekend ontmoet, kun je terugzien op de Labyrintactiviteiten, waar je natuurlijk ook andere leden tegenkomt.

Daarnaast zijn er regelmatig goedbezochte themafeesten, waarop ook niet-psychologiestudenten welkom zijn. Tevens organiseert Labyrint een allejaarsweekend, een leuk weekend in binnen- of buitenland waar leden vanuit alle studiejaren aan deel kunnen nemen. Het is de ultieme gelegenheid om medestudenten van verschillende studiejaren te leren kennen. Ook is er elk jaar een reis van een week naar een buitenlandse bestemming, waar je zowel studiegerelateerde dingen doet als sociaalgerelateerde, culture en sportieve activiteiten.

De namen van medestudenten die je bij deze activiteiten tegenkomt, zijn te vinden in onze almanak. Daarnaast zijn er natuurlijk de studiegerelateerde activiteiten. Zo kun je als Labyrintlid met korting studieboeken en samenvattingen bij ons kopen. Daardoor is het mogelijk om je voor minder dan de winkelprijs optimaal voor te bereiden op je tentamens!

Voor wie nog meer over psychologie wil weten, organiseert Labyrint gevarieerde lezingen, die allerlei psychologische onderwerpen belichten. Diverse excursies verlevendigen het beeld van de psychologie, doordat zij een indruk geven van het werk van reeds afgestudeerde psychologen. Ook de deSofa, het tijdschrift van Labyrint dat alle leden drie keer per jaar in hun mailbox krijgen, behandelt interessante theoretische en praktische aspecten van de psychologie. Verder biedt dit blad plaats aan artikelen over andere zaken uit het leven van studenten.

Een dergelijke mix van psychologie en gezelligheid vind je ook terug bij de studiereis naar een buitenlandse universiteitsstad, die Labyrint ieder jaar organiseert. Labyrint houdt je op de hoogte van al deze activiteiten via de maandelijkse nieuwsbrief en via haar eigen website.

Missie & Visie

De vereniging heeft ten doel:
a. de behartiging van de belangen van studenten in de psychologie met betrekking tot hun studie en opleiding;
b. het bieden van mogelijkheden verder kennis te nemen van algemene en specifieke psychologische onderwerpen;
c. het bevorderen van sociale contacten tussen de leden.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van wetenschappelijke, culturele, sportieve en sociale evenementen en voorts alle andere dienstige middelen;
b. het onderhouden van contacten met andere studieverenigingen.

Overige Informatie

Facebook: https://www.facebook.com/StudieverenigingLabyrint
Instagram: https://www.instagram.com/studievereniginglabyrint
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/studievereniginglabyrint

1 Reactie

Klik hier om te reageren


  • Wat een lappen tekst, is niet echt gemakkelijk te lezen zo. Mijn vraag is; zit Labyrint toevallig ook nog op andere locaties? Of kent iemand nog een soortgelijke studievereniging gericht op psychologie bij utrecht in de buurt?

Deze pagina is het laatst bewerkt op 26 februari 2020 om 09:58.

Bronnen: geen

Ga naar de inhoud