Studiegids » Studieverenigingen » Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude”

Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude”

Het Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude” is de studievereniging van de studenten Maritieme Techniek. De vereniging is opgericht op 17 november 1903 en is sindsdien bezig met de kwaliteit van het onderwijs, het organiseren van excursies, lezingen, sociale activiteiten en allerlei andere middelen om de studenten te ondersteunen. Froude biedt studenten onder andere de mogelijkheid om veel verschillende aspecten, mogelijkheden en ontwikkelingen van de maritieme industrie in binnen- en buitenland te ontdekken en zorgt voor binding tussen de studenten tijdens de studie.

Informatie over Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude"

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van het bestuur van Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude". Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina

Datum opgericht:17 november 1903
Status:Actief
Doelgroep / instituut:Technische Universiteit Delft
Aantal leden/contribuanten:680
Url website:website
Sociëteit- of borrellocatie:Mekelweg 2 Delft, 't Lagerhuysch
Bestuur / kantoorlocatie:Mekelweg 2 Delft
Stad:Delft
Prijs contributie:9 euro per jaar

Geschiedenis

In 1903 studeerden er 40 studenten scheepsbouwkunde en zij hadden slechts één hoogleraar tot hun beschikking. Bovendien werd het bestaansrecht van de studie alom betwist, wat voor een drietal studenten de aanleiding was om een vereniging op te richten om de scheepsbouwkunde een ‘eerste blijk van zelfstandigheid’ te geven. De doelstellingen van deze vereniging waren het doen uitkomen van geschriften en het organiseren van lezingen en excursies, niet alleen om de banden met het bedrijfsleven aan te halen, maar ook om de faciliteiten voor de studenten te verbeteren. De omstandigheden waaronder tekenwerk en practica moesten worden uitgevoerd waren in 1903 voor de studie Scheepsbouwkunde bedroevend slecht en ook liep men in Nederland achter op scheepsbouwgebied. Dat was de reden om technische geschriften uit te geven en via die weg een bijdrage te leveren aan de kennis op dit gebied.

In de loop der tijd werden de prioriteiten in de doelstellingen van de vereniging verlegd, hetgeen onder meer het gevolg was van veranderingen in de externe infrastructuur. Gedurende de eerste decennia van de 20e eeuw werden vooral geschriften van technische aard uitgegeven met het doel scheepswerven en studenten te informeren over de nieuwe ontwikkelingen in de techniek. Ook kwam er in 1911, met de oprichting van het leesgezelschap een leesportefeuille beschikbaar voor de leden van Froude waarin vakliteratuur opgenomen was. Dit was voor een groot deel door het leesgezelschap bijeen gebracht, maar er waren later ook leden die een persoonlijk abonnement ter beschikking stelden aan deze portefeuille. Na de tweede wereldoorlog was dit veranderd. Studenten konden kennis nemen van de ontwikkelingen door de publicaties van het MARIN, TNO, KIVI en KNVTS. De tegenwoordige uitgaven van Froude dienen een ander doel en hebben een andere vorm, zo zijn er een jaarboek en een verenigingsblad. Tevens is er een uitgebreide leeskast te vinden in de bestuurskamer van Froude, waar de leden allerhande technische bladen kunnen vinden. Vanaf de beginperiode heeft een belangrijk accent gelegen op excursies en lezingen.

Activiteiten

Ieder jaar wordt de vereniging geleid door een vijf-koppig bestuur, bestaande uit: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Commissaris Onderwijs en Commissaris Excursies. Het bestuur wordt aan alle kanten ondersteund door haar leden, meestal in de vorm van commissies. Samen met haar leden organiseerd zij excursies, lunchlezingen, Scheepsbouw-cafés en verschillende activiteiten.

Missie & Visie

De vereniging heeft ten doel de belangen van de studenten aan de Technische Universiteit Delft en in het bijzonder die van de studierichting Maritieme Techniek aan de Technische Universiteit Delft te behartigen.

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 15 april 2020 om 15:33.

Bronnen: geen

Ga naar de inhoud