Studiegids » Studieverenigingen » Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius”

Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius”

De Leidsche Pharmaceutische studenten-Vereeniging (kortweg L.P.S.V.) „Aesculapius” is de studievereniging voor de bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen, de master Bio-Pharmaceutical Science en de master Farmacie aan de Universiteit Leiden. Ze behartigd de belangen van de studenten op verschillende niveaus en ondersteund de studenten waar nodig. Een 5 koppig bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken van de verenging terwijl de commissies zich inzetten voor het organiseren van verschillende evenementen. „Aesculapius” organiseert evenementen van zowel studie gerelateerde aard, zoals symposia en lezingen, als van feestelijke en ontspannende aard. Ze viert haar verjaardag ieder jaar groots tijdens de Dies week en heeft een groot carrière evenement elke twee jaar.

„Aesculapius” is de Leidse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.), een vereniging die de belangen behartigd van alle Nederlandse studenten (bio)farmacie voor studenten uit Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam. Tevens kunnen zij op internationaal gebied veel bieden voor de studenten zoals uitwisselingen, (buitenlandse) congressen en stages.

Informatie over Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius”

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van het bestuur van Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius”. Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina

Datum opgericht:16 november 1885
Status:Actief
Doelgroep / instituut:Studenten Bio-Farmaceutische wetenschappen, Bio Pharmaceutical Sciences en Farmacie
Aantal leden/contribuanten:1400
Url website:website
Bestuur / kantoorlocatie:Einsteinweg 55 2333 CC Leiden
Stad:Leiden
Openingstijden Sociëteit / borrellocatie:9:00 - 17:00 wanneer het bestuur aanwezig is
Prijs contributie:16.5

Geschiedenis

De L.P.S.V. „Aesculapius” is opgericht op 16 november 1885 als vereniging voor Farmacie. Op dat moment bestond de opleiding Farmacie al tientallen jaren en hadden de studenten behoefte aan meer naast het bestaande curriculum. De vereniging werd opgericht met als doel het uitwisselen van informatie. Ze nam abonnementen op verschillende bladen en tijdschriften die op dat moment toonaangevend waren in de farmaceutische wereld. De leden kwamen samen om onderwerpen te bespreken en iedere maand gaf een student een lezing over een onderwerp waar op dat moment ontdekkingen gedaan waren.

In het jaar 1903 werd vanuit Leiden het initiatief geopperd om de Algemene Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging op te richten en zo geschiedde. Zo werden de farmacie studenten in het hele land verbonden onder een gezamenlijke vereniging. In 2003 kreeg deze bij haar 100 jarig bestaan het predicaat koninklijk aangeboden.

In het jaar 1933 krijgt „Aesculapius” een dochter, Panacea. Volgens de Griekse mythologie is ze de dochter van de god Asklepios en om deze reden kreeg de vereniging die apart werd opgericht voor de Leidse eerstejaars Farmacie studenten kreeg deze naam. De samenwerking tussen de beide verenigingen ging soepel en veel werden van beide lid zodra ze het toelatingsexamen tot apotheker hadden behaald.

Tijdens de Tweede Wereld oorlog oorlog ging de vereniging in reces, nieuwe regels en wetten maakte het lastig om de vereniging voort te zetten maar „Aesculapius” kreeg toestemming van het stadsbestuur van Leiden om door te blijven vergaderen mits het er geen politieke onderwerpen besproken zouden worden. Panacea had echter een minder positieve doorgang, ze werd in deze tijd opgeheven en samen gevoegd met „Aesculapius”.

Tijdens het 100 jarig bestaan leek het erop alsof de vereniging opgeheven moest worden, de overheid vond dat er teveel Farmacie opleidingen waren en uit een willekeurige selectie was besloten dat Leiden en Amsterdam moesten stoppen met het aanbieden van deze opleiding. Omdat „Aesculapius” zonder studie geen doel had om te bestaan zou ze opgeheven worden. Gelukkig bracht prof. dr. D.D. Breimer redding. Hij veranderde de opleiding in Bio-Farmaceutische Wetenschappen waardoor de vereniging zich kon gaan inzetten voor die studenten. Hij heeft ervoor gezorgd dat „Aesculapius” nog bestaat en is om deze reden tot de dag van vandaag erevoorzitter van de vereniging.

In 2016 gebeurde iets bijzonders, Farmacie kwam terug naar Leiden. Een samenwerking tussen het Leiden Academic Centre for Drug Researcht en het Leids Universitair Medisch Centrum ging de master Farmacie weer aanbieden zodat „Aesculapius” zich weer in kon gaan zetten voor deze studenten. In september 2019 studeerde de eerste mensen af waardoor er na 35 jaar weer Leidse apothekers de arbeidsmarkt betreden.

Activiteiten

Verschillende studie gerelateerde activiteiten zijn:
– Symposia
– Lunchlezingen
– Carrièredag
– Excursies, zowel buitenlands als binnenlands

Verschillende andere activiteiten zijn
– Feestjes
– Barbecues
– Borrels
– Sportieve en culturele activiteiten

Missie & Visie

De L.P.S.V. „Aesculapius” heeft als doel het behartigen van de belangen van de studenten aan de genoemde opleidingen. Ze zet zich in om studenten te helpen bij hun opleiding maar ook extra kansen te bieden. Zo kunnen ze zich inzetten bij de vereniging om ervaring op te doen op het gebied van geld beheren, leiding geven en samenwerken. We bieden ook mogelijkheden om een netwerk op te bouwen, op excursies te gaan en studenten ondersteunen in arbeidsmarkt oriëntatie.
L.P.S.V. „Aesculapius” is een vereniging voor en door studenten!

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 31 maart 2020 om 19:08.

Bronnen: geen

Ga naar de inhoud