Studiegids » Studieverenigingen » Diergeneeskundige Studenten Kring

Diergeneeskundige Studenten Kring

De Diergeneeskundige Studenten Kring (D.S.K.) is de studievereniging voor alle veterinair studenten van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. De D.S.K. heeft als doel “… saamhorigheidsgevoel onder de studenten Diergeneeskunde te kweken en hun belangen te behartigen.” Vrijwel iedere student Diergeneeskunde wordt vanaf het eerste jaar lid bij de D.S.K. De D.S.K. vertegenwoordigt daardoor ruim 1600 leden.

Om haar doel te bereiken organiseert de D.S.K. gedurende het academisch jaar verschillende activiteiten met als opzet: voor elk wat wils. Zo worden er educatieve lezingen, workshops en symposia georganiseerd, maar zijn er ook een hoop sportieve en gezellige activiteiten, waarbij men elkaar beter kan leren kennen. Hierbij doet men sociale contacten en vaardigheden op die belangrijk zijn in het latere beroepsveld, omdat men elkaar daar ook vaak tegen zal komen.

Informatie over Diergeneeskundige Studenten Kring

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van het bestuur van Diergeneeskundige Studenten Kring. Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina

Datum opgericht:21 november 1932
Status:Actief
Doelgroep / instituut:Studenten die ingeschreven staan aan de faculteit Diergeneeskunde
Aantal leden/contribuanten:1600
Url website:website
Sociëteit- of borrellocatie:Yalelaan 1
Bestuur / kantoorlocatie:Yalelaan 1
Stad:Utrecht
Openingstijden Sociëteit / borrellocatie:Wanneer het bestuur aanwezig is. Dit houdt in, in principe tussen kantooruren en vaak ook in de avonden i.v.m. de vele activiteiten die plaatsvinden.
Prijs contributie:7.5

Geschiedenis

10 december 1821 was de dag dat het veterinaire onderwijs in Nederland van start ging. Vroeg in de morgen stonden 24 ‘kwekelingen’ aan de Rijksveeartsenijstraat te Utrecht klaar om te beginnen aan hun eerste dag. Deze studenten (een titel die ze overigens pas vele jaren later zouden krijgen) verbleven in een internaat aan de Biltstraat. Daar stonden ze onder een streng regime. De jongemannen hadden corveediensten en moesten uiterlijk 22.30 uur onder de wol liggen. Overtredingen van het reglement hadden huisarrest tot gevolg.
Door het strenge regime hadden de kwekelingen behoefte aan afleiding. Men kwam samen in cafés als ‘Kobus en Banning’ en ‘de Flikkerstok’. Dit leidde er uiteindelijk toe dat op 1 november 1865 Veterinair Studenten Corps ‘Absyrtus’ werd opgericht, vernoemd naar de gelijknamige paardenarts uit het Oost-Romeinse leger van Constantijn de Grote. Van de 35 kwekelingen werden er direct 20 lid. Absyrtus bood de studenten ontspanning en bereidde ze bovendien voor op het professionele leven na de studie. De studie kreeg een socialer leven en het aantal studenten groeide in de loop van de jaren.
De aantrekkingskracht van Absyrtus liep vanaf 1900 terug. Dit was onder meer te wijten aan de hoge kosten van het lidmaatschap en het bezwaar dat veel studenten hadden tegen de zware ontgroening. Enkele van de niet-leden, ‘nihilisten’ genoemd, richtten in 1911 de Utrechtse Veterinaire Studenten Bond, ofwel UVSB, op. De UVSB werd in 1917 opgeheven, omdat Absyrtus de ontgroening afschafte. Toch had deze afschaffing van de ontgroening geen toename van nieuwe leden tot gevolg.
In 1925 werd de Veeartsenijkundige Hogeschool opgenomen als zesde faculteit in de Universiteit Utrecht. Men dacht dat er door deze incorporatie geen behoefte meer zou zijn aan een vereniging als Absyrtus. Daarom werd besloten het Veterinair Studenten Corps ‘Absyrtus’ in 1925 op te heffen.
Na de opheffing sloot een deel van de studenten zich aan bij de drie bestaande gezelligheidsverenigingen. Omdat de studenten nu over drie verschillende verenigingen waren verdeeld, was het voor de faculteit niet meer duidelijk met wie zij moesten communiceren om de mening van de studenten te peilen. Bovendien werd het gevoel aan saamhorigheid, zoals dat in de bloeitijd van Absyrtus wel aanwezig was, gemist. Om dit probleem op te lossen ondernam de Maatschappij voor de Diergeneeskunde actie en ze benoemde een commissie om het gemis aan saamhorigheidsgevoel tussen de studenten onderling aan te pakken.
Het resultaat was dat op 21 november 1932 in Hotel de l’Europe aan het Vredenburg de Diergeneeskundige Studenten Kring werd opgericht. Doelstellingen waren het bevorderen van saamhorigheid onder de veterinair studenten en het behartigen van de belangen van de veterinair student.

Activiteiten

We zouden pagina’s kunnen vullen met alle activiteiten die we in een jaar organiseren, maar laten we dat maar niet doen. Voor een volledig overzicht kan er op onze site gekeken worden. Om een korte samenvatting te geven; er worden activiteiten gerelateerd aan de studie georganiseerd, zoals lezingen, symposia, een buitenlandexcursie en de Vetlink, een veterinaire beurs. Maar ook activiteiten die voornamelijk bijdragen aan de saamhorigheid worden georganiseerd, zoals de eerstejaarsintroductie, de sportdag, het kerstdiner, WeekSluitingsBorrels (dierenarts word je op de WSB!) en de alom bekende danwel beruchte Vet-Inns in de fietsenkelder. Het hoogtepunt van D.S.K. is natuurlijk Peerdepieten, onze Diesviering. Een half jaar lang zwoegen tien studenten om eind april/begin mei tegen elkaar te strijden op de drafbaan in Wolvega. Ze worden aangemoedigd door ruim duizend veterinair studenten die, geheel volgens ascot style, gehuld in bloemetjesjurk of jacquet meereizen om een gokje te wagen op de renbaan.

Missie & Visie

Saamhorigheidsgevoel onder de studenten Diergeneeskunde kweken en hun belangen te behartigen.

1 Reactie

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 28 september 2019 om 02:48.

Bronnen: geen

Ga naar de inhoud