Studiegids » Studieverenigingen

Studievereniging

Over studieverenigingen hoor je vrijwel nooit negatieve verhalen. Dikwijls zorgen deze verenigingen namelijk voor saamhorigheid in een studentenstad. Daarnaast vormen de studieverenigingen een bakermat voor hechte en eindeloze vriendschappen. Wat maakt een studievereniging nou zo populair? En wat zijn de voor- en nadelen van een studievereniging? Op onze website kan je van alles vinden over studieverenigingen, inclusief de verschillende verenigingen in de verschillende studentensteden in Nederland.

Allereerst is het van belang om een onderscheid tussen een studievereniging en een studentenvereniging te maken. Bij een studievereniging ben je in een vereniging actief met daarin mensen van dezelfde studie. Bij een studentenvereniging zijn mensen met verschillende studies actief. Kortom: bij een studievereniging is er geen sprake van een diversiteit van studies, terwijl dat bij een studentenvereniging wél het geval is.

Studieverenigingen in Nederland

International Federation of Medical Students Association

International Federation of Medical Students Association

Studievereniging in Maastricht
Opgericht in 25 juni 1982 |
Marketing Association EUR

Marketing Association EUR

Studievereniging in Rotterdam
Opgericht in 12 December 1969 |
Doelgroep: Marketing Studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam
De Chemische Binding

De Chemische Binding

Studievereniging in Groningen
Opgericht in 09-10-1967 | 800 leden
Doelgroep: Studenten Scheikunde en Scheikundige Technologie te Groningen
Sophia Aeterna

Sophia Aeterna

Studievereniging in Leiden
Opgericht in 21-03-2012 | 167 leden
Doelgroep: Bacheloropleiding GLTC en de track Classics van de (Res)MA opleiding Classics and Ancient Civilizations.
sv Euphorion

sv Euphorion

Studievereniging in Utrecht
Opgericht in 9 februari 2001 | 76 leden
Doelgroep: studenten van literatuurwetenschap aan de universiteit Utrecht
Financial Study association Amsterdam

Financial Study association Amsterdam

Studievereniging in Amsterdam
4500 leden
Doelgroep: 3ejaars bachelor- en masterstudenten
ASVA Studentenunie

ASVA Studentenunie

Studievereniging in Amsterdam
Opgericht in 25 mei 1945 | 1500 leden
Doelgroep: Amsterdamse Studenten
Extra Muros

Extra Muros

Studievereniging in Tilburg
Doelgroep: University College Tilburg
SV Eureka

SV Eureka

Studievereniging in Utrecht
Opgericht in 30 januari 2017 | 180 leden
Doelgroep: Humanities Honours Programme, Universiteit Utrecht
FAECTOR

FAECTOR

Studievereniging in Rotterdam
Opgericht in 10 april 1966 | 2000 leden
S.V. Tabula Rasa

S.V. Tabula Rasa

Studievereniging in Enschede
Opgericht in 01-10-1969 | 630 leden
Doelgroep: Fysiotherapie- en podotherapiestudenten
International Federation of Medical Students’ Associations - Leiden

International Federation of Medical Students’ Associations - Leiden

Studievereniging in Leiden
Opgericht in 1980 | 100 leden
Doelgroep: Studenten met affiniteit voor Global Health
Simon van der Aa

Simon van der Aa

Studievereniging in Groningen
Opgericht in 1980 | 300 leden
Doelgroep: Rechten studenten
Stichting Jurist in Bedrijf

Stichting Jurist in Bedrijf

Studievereniging in Maastricht
Opgericht in 1987 |
Doelgroep: Maastrichtse Rechtenstudenten
T.F.V.

T.F.V. "De Smeetskring"

Studievereniging in Tilburg
Opgericht in 23-9-1969 | 700 leden
Doelgroep: Fiscale studenten van Tilburg University

Wat is een studievereniging?

Een studievereniging is een vereniging van studenten die dezelfde studie volgen. In sommige gevallen staat de term ‘studievereniging’ ook voor een vereniging van studenten die aan dezelfde faculteit studeren. Het draait er bij een studievereniging hoe dan ook om dat de achtergrond van de studie hetzelfde is. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, onderscheidt een studievereniging zich daarin ten opzichte van een studentenvereniging.

In de meeste gevallen is het doel van een studievereniging om het contact tussen de studenten te bevorderen. Dit is niet alleen goed voor het sociale contact, maar ook voor de samenwerking binnen de studie/faculteit. Daarom organiseert een studievereniging ook lezingen, stages en studiereizen. Daarnaast kan een studievereniging faciliteren/ondersteunen bij onderwijstaken. Zo is het vaak mogelijk dat je via een studievereniging korting op bijvoorbeeld de studieboeken krijgt.

Tijdens de studie-introductie, dus voor je eerste jaar, kom je voor het eerst in aanmerking met een studievereniging. De vereniging stelt zich aan je voor en geeft je een inzicht in de gang van zaken bij een studievereniging. Hierbij komen dan ook ongetwijfeld de activiteiten aan bod. Bij een studievereniging spelen de activiteiten namelijk een belangrijke rol. De activiteiten hebben meestal betrekking op leuke activiteiten en/of een borrel.

Om het doel van een studievereniging kort samen te vatten, kunnen we de volgende drie pijlers benoemen:

  • Het vergroten van de kennis binnen de studie/faculteit
  • Het ondersteunen bij onderwijstaken
  • Het organiseren van activiteiten in het kader van gezelligheid

Historie van studieverenigingen

Volgens de overleveringen is een studievereniging een variant van de studentenverenigingen. Het kenmerk van een studentenvereniging is tenslotte dat men diverse studieachtergronden heeft. Bij een studievereniging heeft een ieder dezelfde studieachtergrond. Daardoor liggen de interessegebieden van leden van een studievereniging vaak ook dichter bij elkaar.

Over de exacte historie van studieverenigingen is weinig bekend, behalve bovengenoemde.

Voor- en nadelen lid van een studievereniging

Is het aan te raden om lid te worden van een studievereniging? Wel, dat is een nogal persoonlijke keuze. Het enige wat wij kunnen doen, is om de voor- en nadelen tegen elkaar af te zetten. Dat is dan ook precies wat wij hieronder hebben gedaan.

Een studievereniging brengt ontzettend veel voordelen met zich mee. Dat is iets wat wij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid durven te stellen. Eén van de voordelen is bijvoorbeeld dat je samen met je studiegenoten leuke dingen gaat ondernemen. Je rolt dus al snel in het studentenleven, terwijl je op deze manier ook waardevolle vriendschappen op kunt/gaat bouwen.

Op het gebied van de studie heeft een studievereniging ook een meerwaarde. Door lezingen en stages te volgen, kan je jouw kennis vergroten. Daarnaast kan je binnen een studievereniging veel van elkaar leren. Dat heeft puur te maken met het feit dat elk lid van een studievereniging dezelfde studie volgt. De vakkennis binnen de studie kan dankzij een studievereniging ongetwijfeld naar een hoger niveau getild worden.

Een ander voordeel is terug te vinden in de mogelijke kostenbesparing. Op veel universiteiten en/of hogescholen hebben de studieverenigingen namelijk financiële voordelen. Zo krijgen sommige studieverenigingen een korting op de aanschaf van studieboeken.

Ook is het zo dat de meeste studieverenigingen geen ontgroening hebben. Ten opzichte van een studentenvereniging is dat absoluut een voordeel. De ontgroening wordt namelijk door sommige leden van een studentenvereniging als ‘vervelend’ en ‘mensonterend’ ervaren. Voor een studievereniging is het wenselijk dat zoveel mogelijk studenten lid worden, waardoor de ontgroening vaak achterwege blijft.

Heeft een studievereniging dan ook nadelen? Doordat alle leden van een studievereniging dezelfde studie volgen, kan je in een ‘bubbel’ terecht komen. Het kan op zijn tijd ook ontzettend verhelderend zijn als je mensen met een andere studieachtergrond spreekt. Dat is dus helaas niet mogelijk bij activiteiten van een studievereniging.

Activiteiten

Het bestuur van een studievereniging is druk bezig met het continue organiseren van activiteiten. Deze activiteiten vinden hun aard vaak in een gezellige/leerzame borrel. Daarnaast worden er ook lezingen en stages georganiseerd. De lezingen en stages worden met name in het kader van het vergroten van de kennis georganiseerd. Dat geldt eveneens voor de studiereizen die door het bestuur van een studievereniging georganiseerd worden.

Het doel van alle activiteiten van een studievereniging is tweeledig. Enerzijds zijn de activiteiten bedoeld om de kennis naar een hoger niveau te tillen. Dat komt uiteindelijk de studie ten goede. Daarnaast worden de activiteiten ook voor de gezelligheid en de saamhorigheid georganiseerd. Dankzij een studievereniging worden vaak dierbare en eindeloze vriendschappen gesloten. Doordat je dezelfde interesse hebt, is er vaak ook al genoeg gespreksonderwerp. Het is op activiteiten dan ook niet al te moeilijk om met andere leden van de studievereniging in contact te komen.

Studieverenigingen in Nederland

In Nederland zijn vele studentensteden te vinden. Utrecht, Maastricht, Wageningen, Leiden en Rotterdam; het is een kleine greep uit het totale aanbod van studentensteden in Nederland. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze steden is dat er veel studieverenigingen (en studentenverenigingen) aanwezig zijn.

Heb jij je ingeschreven voor een bepaalde studievereniging? Dan word je ongetwijfeld voor je eerste lesdag al in contact met de studievereniging gebracht. Mocht je niet weten of er een studievereniging actief is, kan je onderstaande pagina’s bekijken. Wij verzamelen namelijk alle studieverenigingen per stad en per opleiding.