Studiegids » Studentenverenigingen » Vereniging van Gereformeerde studenten te Utrecht in Utrecht

Vereniging van Gereformeerde studenten te Utrecht in Utrecht

Echt student en samen christen zijn, dat kan bij VGSU. Door het kleinschalige karakter van onze vereniging en persoonlijke interesse van leden in elkaar heeft de VGSU een sfeer waarin leden naar elkaar omkijken. Iedere donderdagavond samen eten, een activiteit en samen borrelen op de sociëteit. Maar ook bijbelstudies, Praise & Prayers, een bezinningsweekend en persoonlijke betrokkenheid bij elkaar, maakt ons christen zijn als student compleet. In God zijn we één, want hoe verschillend ook of welke kerk we ook bezoeken, onze christelijke identiteit is de grootste verbindende factor.

Ook zijn we studentikoziteit; Studentikoziteit laat zich moeilijk definiëren. Binnen de VGSU uit het zich als vrienden voor het leven, ledenvergaderingen tot diep in de nacht, het tegen elkaar opnemen tijdens een jaargroepscontest, je niet in laten kaderen en nog zoveel meer. ‘Normaal’ bestaat niet bij studentikoziteit, waardoor het de grenzen binnen de vereniging oprekt. Ongekende inzet door meer dan dertig commissies wordt aangewakkerd door studentikoziteit wat ervoor zorgt dat we iedere week bij elkaar kunnen komen en dat geen enkel jaar hetzelfde is bij de VGSU!
In ons stadsie, Utrecht, hebben we genoeg activiteiten die ons eraan herinneren dat we door onze studentikoziteit als studenten een bijzondere plek innemen in de maatschappij. Dat gevoel geeft ons namelijk de vrijheid om te doen en laten wat we willen! Borrelen tot diep in de nacht, brallen tijdens cantus, jas/das gekleed gaan, een eigen voetbalteam oprichten en artikelen schrijven voor ons verenigingsblad. Dit is namelijk de tijd in je leven om gewoon gek te doen, feest te vieren, jezelf te ontwikkelen en vrienden voor het leven te maken!
Al laatste is de VGSU een vereniging waar we graag op intellectueel gebied uitgedaagd worden. Vanuit onze gereformeerde traditie hebben we door de jaren heen een cultuur ontwikkeld die aanspoort tot een kritische blik op onder andere de wetenschap en maatschappelijke ontwikkelingen. In gesprekken met elkaar op de sociëteit worden leden aangemoedigd om hun eigen mening te ontwikkelen en dingen niet zomaar voor waar aan te nemen. Ook ons verenigingsblad biedt hier de mogelijkheid voor, doordat leden (opinie)artikelen kunnen insturen. In combinatie met studeren draagt dit onderdeel van onze verenigingscultuur daadwerkelijk bij aan de persoonlijke ontwikkeling en vorming van de leden. We nemen niet alles wat ons verteld wordt voor lief maar leren tijdens het lidmaatschap om ook vraagtekens te zetten en zowel op onszelf als de wereld om ons heen te reflecteren .

De VGSU is dus kortweg verdiepend, christelijk en studentikoos!

Informatie over Vereniging van Gereformeerde studenten te Utrecht

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van het bestuur van Vereniging van Gereformeerde studenten te Utrecht. Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina

Type vereniging:Christelijke verenging
Datum opgericht:18 april 1950
Status vereniging:Actief
Doelgroep / instituut:Christelijke jongeren
Koepelorganisatie / netwerk:VGSNederland
Huidige ledenaantal:85
Url website:website
Bestuur / kantoorlocatie:Princetonplein 9, 3584 CC Utrecht
Stad:Utrecht
Openingstijden Sociëteit / borrellocatie:Open van 22:30-06:00 op donderdag
Jaarlijkse contributie:20
Ontgroening:Ja


Geschiedenis van de vereniging

De geschiedenis van de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht gaat terug tot 1950. Op 18 april van dat jaar wordt de VGSU opgericht.

Voor de Tweede Wereldoorlog zag het studentenleven in Nederland er betrekkelijk eenvoudig uit. Voor de gereformeerde studenten was er de in 1886 opgerichte Societas Studiosorum Reformatorum (SSR), een landelijke unie met plaatselijke lidverenigingen. In Utrecht heette deze afdeling de S.S.R.U.. Rond de oorlog vindt er allerlei onenigheid plaats binnen de gereformeerde kerk en de christelijke studentenwereld onttrekt zich hier niet aan. Uiteindelijk vindt er een kerkscheuring plaats en ontstaan de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt). Binnen de S.S.R.U. is men ook niet meer eensgezind, er is een aantal leden dat zich niet meer kan vinden in de koers van de vereniging. Op 18 april 1950 is het dan zover, wanneer vijf mannen besluiten tot de oprichting van een nieuwe gereformeerde vereniging: de VGSU.

In de eerste jaren is er een gestage groei in het aantal leden, er wordt vol goede moed gebouwd aan het verenigingsleven. In 1951 wordt er ter herkenning een VGSU-fluitsignaal ingevoerd, waarvan de melodie later aan de basis stond van de VGSU-hymne. In 1952 komt het Album Societatis, het boek waarin alle leden, direct nadat ze zijn geïnstalleerd als lid, hun handtekening dienen te plaatsen. In 1953 is er de eerste novitiaatscommissie en in 1954 kunnen de bestuursleden hun waardigheid tonen met bestuurslinten. Ondertussen worden er contacten gelegd met verwante verengingen waaronder VGS ‘Hendrik de Cock’ (1946 – Groningen), VGSR (1950 – Rotterdam), VGSL ‘Franciscus Gomarus’ (1957 – Leiden) en VGSD (1961 – Delft).

In 1967 kreeg de VGSU haar eerste echte sociëteit in een werfkelder aan de Oudegracht. De eigenaar van deze werfkelder, mr. P.W. Smits, werd per direct tot erelid van de vereniging benoemd en is dat tot op de dag van vandaag. In 1968 wordt er een commissie ingesteld die werk gaat maken van een christelijk lied, gebaseerd op het VGSU-fluitje, waarin eveneens de naam en zinspreuk van de vereniging voorkomen, die dienst kan doen als hymne van de vereniging.

De eerste 20 jaar van de VGSU kenmerken zich door discussie over de kerk en oriëntatie op doel en bestaansrecht van de vereniging, maar ook door een gestage groei en het ontstaan van vele prachtige tradities en gebruiken die nog steeds in ere worden gehouden. In de jaren ’80 bereikt de VGSU voor het eerst de omvang van 100 leden. Rond deze tijd moet de vereniging de sociëteit helaas verlaten en wordt er gezocht naar een ander pand. Na een aantal jaar door te hebben gebracht in kroegen en het pand van de Navigators aan de Boothstraat betrekt de VGSU eind jaren ’90 haar huidige onderkomen: de werfkelder aan de Oudegracht.

In de jaren 2000 & 2007 vinden twee nieuwe mijlpalen plaats: de openstelling van de VGSU. Ruim 50 jaar lang werden er enkel leden toegelaten die lid waren van een gereformeerde kerk. Deze eis wordt losgelaten en tot op de dag van vandaag is elke christelijke student die studeert aan de Universiteit welkom om lid te worden van de VGSU.

In 2015 viert de VGSU haar dertiende lustrum en 65e verjaardag. In 2019 gaat de VGSU na lang wikken en wegen samen met haar hbo-broertje Ultrajectum. Logischerwijs zijn sindsdien ook studenten die studeren aan de Hoge School te Utrecht welkom. Nog steeds kent de vereniging 100 leden en hoewel er veel is veranderd is het nog steeds een bruisende vereniging, klaar voor de toekomst!

Activiteiten:

De VGSU organiseert elke donderdag een activiteit. Er is een groot scala aan activiteiten, elk met een verschillende focus. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende activiteiten:

Verdiepende activiteiten:

Lezingen
Om de academische vaardigheden te blijven ontwikkelen organiseren we ieder jaar zes lezingen over uiteenlopende onderwerpen van kwantummechanica tot de filosofie van Friedrich Nietzsche. Juist lezingen over onderwerpen waar we niet in thuis zijn maken dat leden ook door de VGSU hun horizon verbreden. Na de lezingen wordt er tijd genomen voor een plenaire vragenronde. Door verschillende inzichten van leden met diverse studie achtergronden levert de vragenronde interessante discussies op en worden zowel de leden als de lector uitgedaagd om kritisch te reflecteren op het onderwerp van de lezing. Door de vragenronde leren leden onder andere ook in het openbaar te spreken.

Debatavond
Aan het eind van het jaar staat jaarlijks de debatavond op de agenda. Op deze avond gaan we met elkaar in discussie en zijn we naast het vormen van onze mening ook bezig met deze te beargumenteren en te verwoorden. Mede door de debatavonden ontwikkelen leden zich in hun spreekvaardigheden en worden we gestimuleerd om inzichten duidelijk onder woorden te brengen.

Studiegroepen
Doordat we bij de VGSU allemaal verschillende studies doen, hebben we met elkaar heel veel kennis van uiteenlopende vakgebieden. De studiegroep is onder het merendeel van de leden de favoriete activiteit op de jaaragenda. Tijdens een studiegroep bereid een aantal leden twee avonden voor over een onderwerp waar ze zelf veel van weten of interesse in hebben. Door het volgen van studiegroepen komen we meer te weten over bijvoorbeeld het studiegebied van andere leden en verbreden we in kleine kring onze kennis. Vaak kiezen leden er dan ook voor om een studiegroep te volgen over een onderwerp waar ze weinig van weten en meer over willen leren.

Christelijke activiteiten:

Bijbelstudie
Met ieder nieuw collegejaar begint bij ons ook een nieuw bijbelstudiejaar. Een jaar waarin we iedere dinsdag of woensdag één keer in de twee weken bijbelstudie doen met hetzelfde groepje van ongeveer zeven leden. Tijdens deze avonden eten we samen, doen we bijbelstudies over uiteenlopende thema’s en sluiten we vaak af met een borrel. Samen bijbelstudie doen betekent je in elkaar en het geloof verdiepen. We proberen elkaar te versterken in het geloof, maar ruimte voor twijfel is er ook. De insteek van de bijbelstudies is dan ook vooral om elkaar aan te moedigen bezig te blijven met het geloof en elkaar beter te leren kennen. Dit kan door samen in een bijbeltekst te duiken, maar ook door bijvoorbeeld je geloof in praktijk te brengen door bijvoorbeeld een keer spelletjes te gaan doen met verstandelijk gehandicapten.

Naast bijbelstudies in kleine groepjes hebben we drie keer per jaar een plenaire bijbelstudie. Met de hele vereniging doen we een bijbelstudie aan de hand van het bijbelstudie jaarthema. Omdat we allemaal deelnemen in de gesprekken worden verschillende perspectieven belicht die samen voor nieuwe inzichten en waardevolle avonden zorgen.

Praise & Prayers
Zingend, biddend en bijbellezend zijn we drie avonden in het jaar samen te vinden in een kerk om God te prijzen. Allemaal persoonlijk, maar ook samen als vereniging mogen we ons afhankelijk weten van God en Hem daar ook voor bedanken. Dat doen we onder andere in de Praise & Prayers. De muzikaliteit van de leden komt op deze momenten sterk naar voren, want de liederen die worden gezongen worden begeleid door een band samengesteld uit verschillende leden. Naast het zingen van liederen, lezen we stukjes uit de bijbel en bidden we samen. De Praise & Prayers zorgen niet alleen voor besef met de band met God, maar ook met elkaar.

Bezinningsweekend
Eén van de vier weekenden die we als vereniging organiseren, is het bezinningsweekend. Een heel weekend lang leggen we onze focus op God en zijn werk. Vrijdagavond, nadat iedereen is geacclimatiseerd, beginnen we met een aantal liederen en een inleidende lezing. De zaterdag is gevuld met workshops, een plenaire bijbelstudie en een Praise & Prayer. Op zo’n volle drukke dag is ook een moment nodig om tot jezelf te komen en dat is dan ook mogelijk. Er wordt gewandeld, spelletjes gedaan en gelezen. Zondags gaan we naar een lokale kerk, waar we een groot deel van de kerkbanken in beslag nemen. Na de dienst is er lunch en koffie waarna iedereen weer richting Utrecht gaat.

Studentikoze activiteiten:

Natuurlijk organiseert onze vereniging ook verscheidene studentikoze activiteiten. Voorbeelden daar van zijn onze dies (lijkt op een gala), liftweekend, zomerfeesten en sportactiviteiten.

Missie & Visie

De missie van de VGSU is om leden te vormen tot academische christenen. Daarbij is het belangrijk dat leden leren om zichzelf te uiten, te kunnen beargumenteren en kritisch leren te zijn. Daarnaast is de VGSU een plek waar men vrienden kan maken voor het leven. Sociale ontwikkeling en binding zijn hierbij erg belangrijk.

Overige Informatie

VGSU is onderdeel van VGS Nederland: https://www.vgs-nederland.nl

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 22 mei 2020 om 11:15.

Bronnen: geen

Ga naar de inhoud