Studiegids » Studentenverenigingen » SIB-Utrecht in Utrecht

SIB-Utrecht in Utrecht

SIB-Utrecht is de Utrechtse studentenvereniging voor internationale betrekkingen. Wij combineren wereldse interesse met Utrechtse gezelligheid. Het is een vereniging waar je lekker kunt borrelen, maar waar je ook Alexander Pechtold of Maarten van Rossem aan de tand kunt voelen. We kennen geen ontgroening of hiërarchie. Je kunt dus zelf beslissen hoe actief je bij ons wilt zijn!

Informatie over SIB-Utrecht

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van het bestuur van SIB-Utrecht. Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina

Type vereniging:Internationale gezelligheidsvereniging
Datum opgericht:12 maart 1982
Status vereniging:Actief
Doelgroep / instituut:Utrechtse studenten
Koepelorganisatie / netwerk:SIB-Nederland
Huidige ledenaantal:200
Url website:website
Bestuur / kantoorlocatie:Achter Sint Pieter 25 in Utrecht
Stad:Utrecht
Jaarlijkse contributie:55
Ontgroening:Nee


Geschiedenis van de vereniging

Op 30 november 1947 werd de Nederlandse Studentenvereniging voor Federale Wereldregering opgericht, de oorsprong van alle SIB-verenigingen. Al snel, in 1948, besefte men dat een wereldregering veel te hoog gegrepen was. De naam werd veranderd in Nederlandse studentenvereniging voor Wereldrechtsorde. In dit zelfde jaar sloot de vereniging zich aan bij de International Students Movement for the United Nations (ISMUN). Onze internationale naam, Dutch United Nations Student Association (DUNSA), en het logo van de Verenigde Naties in ons logo verwijzen hier nog steeds naar.
De vereniging, die ondertussen haar huidige naam, Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen, had aangenomen, was gegroeid. SIB had zich opgesplitst in verschillende verenigingen in diverse studentensteden. Op 12 maart 1982 werd de Utrechtse afdeling opgericht. De overkoepelende organisatie werd Stichting SIB-Nederland.
Eind jaren ’90 verliet SIB-Nederland ISMUN vanwege sterk toegenomen corruptie, net als veel andere landen dat al hadden gedaan of nog zouden doen. In het verleden zijn pogingen ondernomen om met de uitgetreden leden een nieuwe organisatie op te richten. Hoewel dit idee regelmatig terugkeert (bijv FAIR, WFUNA) is het nooit werkelijk van de grond gekomen.
Het bewerkstelligen van een wereldregering of wereldrechtsorde is steeds meer op de achtergrond geraakt. In Utrecht wordt het informeren van leden in het bijzonder en studenten en jongeren in het algemeen over internationale betrekkingen als een van de doelstellingen gezien.

Activiteiten:

Iedere dinsdagavond vindt er een lezing of discussie plaats over een internationaal of maatschappelijk relevant onderwerp. Samen met de daarop aansluitende borrel vormt dit de kern van het verenigingsleven bij SIB-Utrecht. Naast wekelijks een algemeen toegankelijke avond worden er ook talloze andere activiteiten georganiseerd, zowel inhoudelijk als niet inhoudelijk. Binnen SIB-Utrecht kun je actief worden bij commissies en genootschappen. Zij organiseren onder andere (film)lezingen, feesten, gala’s, excursies en etentjes voor de vereniging.
SIB is ook een echte reisvereniging. We organiseren onder andere liftwedstrijden en kleine reizen met bestemmingen als Griekenland, Barcelona en Istanbul. In de zomer vindt er ook vaak een reis plaats naar een bijzondere bestemming zoals Georgië, India en de Baltische staten. Kenmerkend voor SIB-reizen is de combinatie van inhoudelijke en gezelligheidsactiviteiten.

Missie & Visie

De vereniging heeft als doel jongeren te interesseren voor de diplomatieke, economische, sociale, historische, juridische, culturele en religieuze achtergronden zoals deze bestaan of kunnen ontstaan tussen landen, volkeren en internationale organisaties en alles wat hier in de ruimste zin verband mee houdt. In de praktijk komt het erop neer dat we (internationale) studenten een leuke studententijd willen bezorgen door alles wat er speelt in de wereld dichter bij huis te halen en studenten van verschillende nationaliteiten met elkaar in contact te brengen.

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 18 februari 2020 om 12:53.

Bronnen: geen

Ga naar de inhoud