Studiegids » Studentenverenigingen » Nieuwe Afdeling Utrecht der Sociëtas Studiosorum Reformatorum (S.S.R.-N.U.) in Utrecht

Nieuwe Afdeling Utrecht der Sociëtas Studiosorum Reformatorum (S.S.R.-N.U.) in Utrecht

S.S.R.-N.U. (voluit: ‘Nieuwe afdeling Utrecht der Societas Studiosorum Reformatorum’) is een algemene christelijke studentengezelligheidsvereniging in de Nederlandse stad Utrecht. De vereniging is lid van de FUG en het BOCS. De vereniging beschouwt zichzelf als de voortzetting van de in 1906 opgerichte Utrechtse afdeling van de S.S.R.-Unie.

Informatie over Nieuwe Afdeling Utrecht der Sociëtas Studiosorum Reformatorum (S.S.R.-N.U.)

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van het bestuur van Nieuwe Afdeling Utrecht der Sociëtas Studiosorum Reformatorum (S.S.R.-N.U.). Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina

Type vereniging:Christelijke Gezelligheids Studentenvereniging
Datum opgericht:17 Oktober 1906
Status vereniging:Actief
Doelgroep / instituut:Utrechste Studenten (Christelijk of niet) die feesten en diepgang samen zoeken
Koepelorganisatie / netwerk:o.a. F.U.G., O.Z.O.N., B.O.C.S.
Huidige ledenaantal:180
Url website:website
Bestuur / kantoorlocatie:Oudegracht 32
Stad:Utrecht
Openingstijden Sociëteit / borrellocatie:Dinsdag en Donderdag van 21:00 tot sluit. Zondag vanaf 11:30 de koffiedienst voor o.a. kerkgangers. Tijdens kantoortijden (maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00) is het dagelijks bestuur aanwezig.
Jaarlijkse contributie:100
Ontgroening:Ja

Foto's van Nieuwe Afdeling Utrecht der Sociëtas Studiosorum Reformatorum (S.S.R.-N.U.)

Nieuwe Afdeling Utrecht der Sociëtas Studiosorum Reformatorum (S.S.R.-N.U.)

Geschiedenis van de vereniging

S.S.R.-N.U. werd opgericht als tegenreactie op de ontwikkelingen binnen de Utrechtse afdeling van de Societas Studiosorum Reformatorum, de S.S.R.-Utrecht. Deze Utrechtse tak van S.S.R. werd opgericht op 17 oktober 1906. Aanvankelijk was de Utrechtse afdeling alleen toegankelijk voor mannelijke studenten. Vanaf 1921 werden ook vrouwen toegelaten als lid. In de jaren zestig van de 20ste eeuw begon in Nederland de ontzuiling in te zetten. De verschillende S.S.R.-afdelingen begonnen hierdoor steeds meer een eigen koers te varen. Dit leidde in 1969 tot de opheffing van de S.S.R.-Unie, waarna de verschillende afdelingen als koepelloze organisaties verdergingen.

Door onenigheid over de grondslag van de vereniging ontstond begin jaren 70 de ondervereniging B.I.T.O.N. (een afkorting van Ben Ik Terecht Of Niet), die zich ertegen verzette dat S.S.R.U. haar binding met het christelijk geloof leek te verliezen: het evangelie had op dat moment vooral nog in de statuten een plaats, maar kwam in de praktijk nauwelijks tot uiting. B.I.T.O.N. splitste zich daarom in 1972 af van S.S.R.U. en vormde een nieuwe vereniging. Omdat het in B.I.T.O.N. ook niet mogelijk bleek om het christelijk geloof als grondslag van de vereniging te ervaren, stichtte een van haar oprichters op 31 oktober 1973 een nieuwe S.S.R.-afdeling in Utrecht: S.S.R.-N.U. De vereniging nam enkele onderverenigingen van S.S.R.U. over, en ook de reünistenvereniging van het oude S.S.R.U. kreeg hier een plaats.

N.I.S.A.T.A.
In 1982 was de vereniging dermate gegroeid dat kon worden overgegaan tot aanschaf van een pand aan de Oudegracht. In dit pand werd de sociëteit N.I.S.A.T.A. alsmede enkele studentenkamers gevestigd. S.S.R.-N.U. is de enige studentenvereniging in Utrecht met een van de voor Utrecht typische werfkelders .

Als een van de weinige studentenverenigingen kende S.S.R.-N.U. een dubbele bestuursstructuur. Allereerst bestond er een Bestuur der Afdeling (AB) dat zorg droeg voor de vereniging als organisatorische eenheid, het welzijn van de leden en de representatie naar buiten. Verder was er een Bestuur der Sociëteit (SB) dat het pand N.I.S.A.T.A. beheerde en de sociëteitsavonden organiseerde. Sinds 2012 bestaat er één samengevoegd Bestuur der Afdeling. Leden van S.S.R.-N.U. wordt gevraagd de grondslag “De boodschap van de Bijbel als richtsnoer voor het leven” te onderschrijven of respecteren. Hierdoor is het voor zowel christelijke als niet-christelijke studenten mogelijk om volwaardig lid te worden van S.S.R.-N.U..

Activiteiten:

De activiteiten van de vereniging zijn gebaseerd op de tweeslag ‘feesten en diepgang’. De vereniging heeft als belangrijkste doel om leden naast gezelligheid brede verdieping te bieden op levensbeschouwelijk en cultureel-maatschappelijk gebied. Voor haar leden organiseert de vereniging sociëteitsavonden, lezingen en kringen waarin zowel christelijke als maatschappelijk onderwerpen worden besproken. Verschillende subverenigingen zorgen voor sportieve en culturele activiteiten.

De vereniging heeft een sterke dispuutscultuur. Disputen vormen binnen de vereniging de belangrijkste verbanden voor leden onderling. Van de oude afdeling bestaan (gedeeltelijk heropgericht) thans het meisjesdispuut I.O.V.E., het herendispuut N.E.P. en gemengd dispuut co.CO.cu., dat ten tijde van haar oprichting het enige gemengde dispuut in Utrecht en het tweede dispuut in haar soort van Nederland was, nog steeds binnen S.S.R.-N.U. Deze zijn bij de oprichting van S.S.R.-N.U. overgestapt naar de nieuwe afdeling. Van S.S.R.U. bestaat in Utrecht thans nog een vierde dispuut, O.L.K.A.D.E.K.K., binnen B.I.T.O.N..

Voor de buitenwereld worden ook activiteiten georganiseerd. Zo zijn er regelmatig openbare lezingen over filosofische, religieuze en politieke onderwerpen en worden er debatten georganiseerd. Onder andere Arie Slob, Jesse Klaver, Thierry Baudet en Vera Bergkamp waren hier al bij aanwezig. Verder worden er sporadisch festivals georganiseerd, zoals een muziekfestival of een literatuurfestival.

Missie & Visie

De vereniging stoelt op drie pijlers, die u allen bekend zijn: christelijke vorming, maatschappelijke betrokkenheid en amicitia. Deze drie begrippen zijn elementair voor wat S.S.R.-N.U. vandaag de dag is.

Een van de voortvloeisels uit deze drie pijlers is het ‘thuiskomgevoel’ dat veel leden ervaren op het moment dat zijn ons geliefde N.I.S.A.T.A. betreden. Wij weten ons als vereniging gezegend met een prachtig, eeuwenoud grachtenpand dat wij mogen gebruiken. N.I.S.A.T.A. is de plek waar wij elkaar ontmoeten voor een kop koffie, een goed gesprek en voor een borrel.

Daarnaast kenmerkt S.S.R.-N.U. zich ook door haar vormende karakter. Tekenend is dat S.S.R.-N.U. bijvoorbeeld als enige gezelligheidsvereniging een vormende activiteit organiseert tijdens de UIT. Onze vorming beperkt zich uiteraard niet tot die ene week, maar manifesteert zich in de vele lezingen, debatten en kringen, en uit zich net zo goed in de disputen en in de persoonlijke gesprekken aan de de bar. Hierdoor faciliteert S.S.R.-N.U. niet alleen academische, maar ook christelijke vorming.

Deze twee kenmerkende karaktereigenschappen van de Societas zijn samengevat in de zinsnede ‘zelf vormen, samen zijn’, die de rode draad vormt in het beleid van 2019-2020. Wij zullen, met respect voor het verleden, een vereniging blijven die klaar is voor de toekomst.

Overige Informatie

Verbanden: BOCS, FUG, LKvV, OZON, WSCF
De enige overgebleven vereniging uit de S.S.R. Unie die nog traditioneel en christelijk is en de geschiedenis erkent en viert.

Leve de Uniemaagd!

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 25 maart 2020 om 11:49.

Bronnen: geen

Ga naar de inhoud