Studiegids » Studentenverenigingen » Navigators Studentenvereniging Utrecht in Utrecht

Navigators Studentenvereniging Utrecht in Utrecht

Navigators Studentenvereniging Utrecht is met ongeveer 500 leden de grootste christelijke studentenvereniging van Nederland. Ons motto: ‘Christus kennen en hem bekendmaken’ staat centraal. Bij onze vereniging gaan bier & Bijbel hand in hand. De hoop is dat leden een prachtige studententijd mogen beleven, vriendschappen voor het leven mogen opdoen en mogen groeien in hun relatie met Jezus.

Informatie over Navigators Studentenvereniging Utrecht

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van het bestuur van Navigators Studentenvereniging Utrecht. Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina

Type vereniging:Christelijke studentenvereniging
Datum opgericht:4 april 1993
Status vereniging:Actief
Doelgroep / instituut:Christelijke studenten op zoek naar diepgang en studentikoziteit
Koepelorganisatie / netwerk:BroederOverleg Christelijke Studenten (BOCS) & Navigators Studentenverenigingen
Huidige ledenaantal:495
Url website:website
Bestuur / kantoorlocatie:Boothstraat 10
Stad:Utrecht
Openingstijden Sociëteit / borrellocatie:Geborreld wordt op dinsdag en donderdag van 22.00 uur tot sluit. Daarvoor komen leden samen met hun dispuut, veelal vanaf 18.00 uur. Daarnaast worden vele overige verenigingsactiviteiten georganiseerd op de overige avonden (Alpha-cursus, lezingen en feestjes). Op de woensdagmiddag kan koffie worden gedronken en in de ochtenden is er de mogelijkheid voor gebed.
Ontgroening:Ja

Foto's van Navigators Studentenvereniging Utrecht

Navigators Studentenvereniging Utrecht

Geschiedenis van de vereniging

De aartsvader van Navigators Studentenverenigingen is Dawson Trotman. Dawson werd geboren in 1906 in de Verenigde Staten. In 1926 kwam hij tot geloof: Dawson ging naar de kerk en bleef komen. Hij begon met het memoriseren van Bijbelteksten. In de loop van zijn jaren als christen is gebed een steeds belangrijkere plaats in gaan nemen. In de jaren dertig voelde hij zich aangesproken door een Bijbelvers: “Roep tot mij en ik zal u antwoorden, en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan u niet weet” (Jer. 33:3). Hij nam dit vers serieus en besloot met een vriend zes weken lang dagelijks twee uren te bidden om erachter te komen wat deze ondoorgrondelijke dingen nu waren. Aan het einde van deze zes weken had Dawson het gevoel dat God hem op de één of andere manier wilde gebruiken op alle continenten van de wereld.

In 1933 kreeg Dawson Trotman contact met een aantal jonge matrozen van de U.S. Navy, met wie hij veel Bijbelstudie deed en met wie hij zijn geloof en visie deelde. De naam “Navigators” komt dus zeker niet uit de lucht vallen: velen gooiden het roer van hun leven radicaal om en lieten Jezus (the Captain) de koers van hun leven verder bepalen.

Toen eens aan Dawson werd gevraagd wat het doel van de Navigators was, antwoordde hij: “To know Christ and to make him known.” Dat is nu nog steeds het motto van de Navigators.

In 1948 kwam Dawson voor een kort bezoek naar Nederland om op een congres te spreken. Gien Karssen voelde zich daar zeer aangesproken door de toespraken van Dawson. Ze bood aan om de Navigator-Bijbelstudies te vertalen en in Nederland te gaan uitgeven.

Veel jonge mensen kwamen in de jaren zestig zo tot geloof in Jezus. Eén van hen was de ex-Nijenrode-student Gert Doornebal, die in 1966 besloot om fulltime voor de Navigators te gaan werken in Delft. Van zijn eerste groepje studenten besloot een aantal om na hun studie ook voor de Navigators te gaan werken en ook in andere steden te beginnen.

n 1966 begon Bram Josiasse met een studentenkring in Utrecht, de eigenlijke geboorte van wat later N.S.U. zou worden. Eind februari 1968 komt de eerste student tot geloof en in 1973 doen er al 150 mensen mee met de kringen.

Na jaren van ontwikkeling wordt er nagedacht over het oprichten van een vereniging. Er ontstaat een actieve kern die de basis legt voor de vereniging N.S.U. Op 4 april 1993 wordt N.S.U. opgericht en begint de zoektocht naar een Sociëteit. Na lang zoeken wordt in 1995 het juiste gebouw gevonden, een voormalige discotheek aan de Boothstraat. Op 2 februari 1996 openen burgemeester Opstelten en Rector-Magnificus Van Ginkel De Sociëteit op Boothstraat 10.

Sinds 2010 worden er voorbereidingen getroffen om de overgang van kringhuizen naar disputen mogelijk te maken. Over deze verandering wordt al jaren gediscussieerd, maar uiteindelijk wordt er dan toch besloten de overstap te maken. In 2011 worden er verschillende kerngroepen opgezet die een dispuut gaan vormen. Sinds het verenigingsjaar 2011-2012 bestaat N.S.U. dan ook daadwerkelijk uit disputen. Ook dat worden er steeds meer, momenteel heeft N.S.U. ongeveer 500 leden, verdeeld over 25 disputen.

Activiteiten:

N.S.U. is opgebouwd uit 25 disputen, groepen van ongeveer 20 leden, die de basis vormen van je N.S.U.-tijd. Ieder dispuut heeft een vaste avond per week (dinsdag of donderdag), waarop het dispuut eerst samen eet en daarna uiteengaat in kringen of triades (drie tot zes mensen), of een activiteit met het hele dispuut heeft. Kringen en triades vormen een plek waar je kunt leren over God en over wat het inhoudt om Jezus te volgen in je dagelijks leven. Ieder dispuut heeft een eigen identiteit en draagt op een manier die bij het dispuut past het motto: “Christus kennen en Hem bekend maken” uit. Door de vele verschillende disputen is er voor iedereen een plek die aansluit bij jou als persoon. In je dispuut kan je waardevolle vriendschappen opdoen en met elkaar onderneem je onvergetelijke activiteiten, zoals een dispuutsweekend, liftweekend en
Dispuutsgala.

Daarnaast zijn er ook nog talloze verenigingsactiviteiten, waar naast de andere vormende activiteiten (vieringen, lezingen enz.) ook tal van studentikoze activiteiten zoals de borrels, de Dies Natalis, het gala en een liftwedstrijd worden georganiseerd. Hiermee vormt N.S.U. de ideale combinatie tussen diepgang en studentikoziteit en staat het garant voor een bruisende studententijd waar je waardevolle vriendschappen op doet. N.S.U. is 100% christelijk en 100% studentenvereniging!

Missie & Visie

N.S.U. is een interkerkelijke studentenvereniging met als motto: “Christus kennen en Hem bekend maken.” De vereniging kent een christelijke grondslag en heeft als doel mee te werken aan het vervullen van Christus’ opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken (Mat. 28: 19, 20). Zij richt zich hierbij primair op studenten van universiteiten en instellingen voor hoger beroepsonderwijs in Utrecht. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het stimuleren van persoonlijke
(geloofsopbouwende) relaties en het organiseren van vormende activiteiten, zowel binnen als buiten de vereniging.

Overige Informatie

Wees welkom om van jouw studententijd een onvergetelijke te maken!

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 16 maart 2020 om 17:08.

Bronnen: geen

Ga naar de inhoud