Studiegids » Studentenverenigingen » Navigators Studentenvereniging Tilburg in Tilburg

Navigators Studentenvereniging Tilburg in Tilburg

Navigators Studentenvereniging Tilburg is onderdeel van Navigators Studentenverenigingen in Nederland, wat weer onderdeel is van Navigators, een interkerkelijke en internationale beweging met als doel: Christus kennen en Hem bekend maken. Wij leren door goede gesprekken en verschillende activiteiten elkaar steeds beter kennen. Door zo dichter bij elkaar te komen, kunnen we elkaar ook helpen om dichter bij God te komen en ook Hem steeds beter te leren kennen. Daarnaast is het ook goed om te beseffen dat we ons geloof niet alleen voor onszelf hoeven houden, maar dat we ook kunnen leren om ons geloof te delen met onze medestudenten.

Informatie over Navigators Studentenvereniging Tilburg

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van het bestuur van Navigators Studentenvereniging Tilburg. Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina

Type vereniging:Christelijke studentenvereniging
Datum opgericht:16 april 2008
Status vereniging:Actief
Doelgroep / instituut:Studenten
Koepelorganisatie / netwerk:Navigators
Huidige ledenaantal:76
Url website:website
Bestuur / kantoorlocatie:Op de Universiteit van Tilburg in gebouw Esplanade, Kamer E203
Stad:Tilburg
Openingstijden Sociëteit / borrellocatie:N.v.t
Jaarlijkse contributie:105
Ontgroening:Ja


Geschiedenis van de vereniging

De geschiedenis van ‘De Navigators’ begint in de jaren dertig in de Verenigde Staten. De oprichter van de Navigators is een jonge christen genaamd Dawson Trotman. In 1926 kwam hij tot geloof. In de jaren dertig voelde hij zich aangesproken door een Bijbelvers: “Roep tot mij en ik zal u antwoorden, en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan u niet weet.” (Jeremia 33:3). Dawson had het idee dat God hem op de één of andere manier wilde gebruiken op alle continenten van de wereld. Dawsons visie op de wereld wordt weergegeven in de zendingsopdracht die Jezus aan zijn volgelingen meegaf: “Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen” (Matteüs 28:19a). Het viel Dawson op dat Jezus bewust twaalf mensen uitkoos en hen alles doorgaf wat hij van God leerde, zodat zij het op hun beurt konden doorgeven. Dit principe van geloofsoverdracht door intensieve persoonlijke relaties werd het ‘handelsmerk’ van de Navigators.

Het studentenwerk van Navigators Studentenvereniging Tilburg is begonnen in september 2006. In een bovenzaaltje van de inmiddels opgeheven Tilburgse kroeg ‘De Drie Gezusters’ (tegenwoordig ’t Taphuys) kwamen ongeveer een tiental geïnteresseerden bij elkaar om kennis te maken. Deze avond besloten 4 mensen zich aan te sluiten bij de vereniging: NST was geboren!

In januari 2008 werd duidelijk dat van het kleine groepje er nog maar twee leden zouden overblijven. Aan hen was de keus om door te gaan met de vereniging of deze te ontbinden. Na een kortstondig overleg tussen deze beiden heren en de heer de Kwaasteniet werd op 16 april 2008 besloten om het nog eenmaal te gaan proberen. In tegenstelling tot de jaren hiervoor hadden zij een scala aan ideeën, plannen en vooral: ambitie. De afkorting NST ingeruild voor N.S.T., om een onderscheid met het verleden aan te geven. Dit door er symbolisch een punt achter te zetten.

Andere ontwikkelingen binnen de vereniging door de tijd heen waren onder andere de herverdeling van de vereniging in disputen, de oprichting van brasgenootschap Esron begin 2012 en het tweede Lustrum der Navigators Studentenvereniging Tilburg in het verenigingsjaar 2017/2018.

Activiteiten:

Woensdagavond is onze verenigingsavond. Dat is de avond in de week waar we samen komen en waar er wordt verwacht dat jij er bij bent. Op deze woensdagavond kunnen er verschillende activiteiten zijn

Kring:
De verschillende disputen zijn in kringen opgedeeld. Deze kringen bestaan uit vier tot zes mensen. Op een kringavond doe je samen met je kring Bijbelstudie door je te verdiepen in een bepaald onderwerp. Hier gaat de Bijbel open en praten we met elkaar over verschillende onderwerpen.

Thema-avond
Een thema-avond is eigenlijk een soort ‘mini-kerkdienst’. Er komt een externe spreker of een (oud-)lid spreken over een bepaald onderwerp om ons zo iets te leren over hoe God dat bepaalde onderwerp bedoeld heeft. Daarnaast is er livemuziek en kunnen we God zo samen aanbidden. Ook is er vrijwel altijd een getuigenis van een lid over hoe hij/zij zijn/haar leven samen met God inricht. Na het praatje is er ruimte voor ministry, dat betekent dat je voor je kan laten bidden door verschillende leden. Deze thema-avonden zijn altijd open en er staan ook op onze site. Kom vooral een keertje langs om te kijken!

Externe Activiteit
Tijdens een Externe Activiteit doen we een activiteit om de studenten in Tilburg bekend te maken met het geloof en hopen we de studenten iets te vertellen over God. Deze avonden worden georganiseerd door de disputen en kunnen onderling erg variëren. Zo doen we meestal een keer per jaar een afwasactie bij verschillende dispuutshuizen. Dit is een leuke manier om in gesprek te komen over het leven en het geloof. Een ander voorbeeld is het uitdelen van thee/koffie/chocolademelk op de universiteit. Zo kunnen we de studenten om ons heen iets tastbaars geven en als ze open staan voor een gesprek, kunnen we het hebben over het geloof.

Dispuutsavond
Onze vereniging is opgedeeld in disputen. Deze disputen hebben een aantal keer per jaar op woensdag dispuutsavond. Elk dispuut richt dit anders in. Sommige disputen hebben een vergadering, doen spelletjes of gaan borrelen met een ander Tilburgs dispuut. Dit verschil per dispuut en per avond

Algemene Ledenvergadering
Onze vereniging heeft vijf keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Hier worden bijvoorbeeld het beleid en de begroting gepresenteerd, de leden geïnaugureerd en de commissies geïnstalleerd en gedechargeerd. Daarnaast is er ruimte voor moties en bitterballen.

Missie & Visie

De droom van Navigators Studentenverenigingen is om elke student in Nederland in ontmoeting met Jezus brengen en hen te leren om Hem na te volgen.

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 5 december 2019 om 03:29.

Bronnen: geen

Skip to content