Studiegids » Studentenverenigingen » Haagsch Studenten Schutters Korps “Pro Libertate” in Den Haag

Haagsch Studenten Schutters Korps “Pro Libertate” in Den Haag

Het Haagsch Studenten Schutters Korps is een unieke studentenvereniging die als weerbaarheid een brugfunctie vervult tussen de studentenmaatschappij en defensie. Dit houdt in dat leden van het HSSK de mogelijkheid hebben om mee te doen aan unieke, militaire activiteiten. Daarnaast biedt het HSSK de gezelligheid die je van een studentenvereniging kan verwachten met maandelijks een borrel, vaak een feestje en regelmatig andere studentikoze activiteiten.

Informatie over Haagsch Studenten Schutters Korps "Pro Libertate"

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van het bestuur van Haagsch Studenten Schutters Korps "Pro Libertate". Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina

Type vereniging:Studentenweerbaarheid
Datum opgericht:4 maart 1959
Status vereniging:Actief
Huidige ledenaantal:79
Url website:website
Stad:Den-haag
Jaarlijkse contributie:75
Ontgroening:Ja


Geschiedenis van de vereniging

Tot halverwege de 20ste eeuw waren alle studentenweerbaarheden in Nederland gevestigd in universiteitssteden en gelieerd aan een Studentencorps. In de praktijk bleek echter dat de scheidslijn tussen weerbaarheidsvereniging en borrelclub niet overal meer even duidelijk was. Een drietal studenten uit Leiden, Delft en Rotterdam ervoer dit als een gemiste kans om een brug te slaan tussen de maatschappij en de krijgsmacht. Zij namen zich voor een studentenweerbaarheid op te richten die, onafhankelijk van corpora of andere studentengezelligheidsverenigingen, zou openstaan voor studenten met een belangstelling voor Krijgsmacht, Krijgsgeschiedenis en Schietsport. De oprichters, allen reserve-officier, belegden hun voorbereidende vergaderingen in 1958 in de Interservice Club, toen nog gesitueerd in de Nieuwe of Littéraire Sociëteit “De Witte” aan het Plein te ‘s-Gravenhage.

Op 4 maart 1959 kwam het tot de oprichting van het Haagsch Studenten Schutters Korps “Pro Libertate” onder commando van de Luitenant ter Zee 2e klasse der Koninklijke Marine-Reserve J.M. de Blaey en de Reserve Tweede Luitenant der Artillerie H.D. de Lavaletta.

Sinds de oprichting is er vanzelfsprekend veel veranderd. De connectie tussen de studentenwereld en Defensie heeft altijd centraal gestaan, maar de exacte invulling ervan bleef en blijft altijd open voor verandering en verbetering. Belangrijke mijlpalen hiervoor waren een eerste deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse in 1984, wat sindsdien een jaarlijks terugkerend evenement op de korpsagenda is, en toelating tot de ceremonieën rondom Prinsjesdag, waar het HSSK sinds 1989 deelneemt en waarvoor we ons eigen ceremonieel tenue hebben, gebaseerd op dat van ons moederregiment Van Heutsz.

Activiteiten:

Het Korps heeft drie pijlers: ceremonieel optreden, marsen, en schieten.

Ceremonieel optreden:
Van oudsher is een van de belangrijkste taken van de studentenweerbaarheden het bieden van ceremoniële ondersteuning aan de krijgsmacht. Prinsjesdag is het grootste, militaire, ceremoniële optreden van Nederland en ook het HSSK neemt hier een deel van de ere-afzetting voor haar rekening. Sinds 1989 staan wij ieder jaar op het Binnenhof in ons eigen ceremoniële tenue om eer te betonen aan Zijne Majesteit de Koning.

Om op deze belangrijke dag een waardig optreden neer te zetten, wordt er van te voren meerdere malen de benodigde exercitie geoefend. Gesynchroniseerd marsen, halthouden, keren en groeten is namelijk niet zo makkelijk als het misschien lijkt. Het HSSK oefent zowel onbewapend als bewapend met een onklaar gemaakt exercitiewapen.

Onze exercitie-vaardigheid zetten wij niet alleen in op Prinsjesdag. Door het jaar heen vervult het HSSK op verschillende herdenkingen een ceremoniële en ondersteunende rol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Nationale Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte in Den Haag op 4 mei, één van de grootste herdenking van Nederland. Op diezelfde dag, 4 mei, biedt het HSSK een bloemstuk aan bij de Englandspiel herdenking. Verder staat het HSSK bij onder andere ANZAC-day op 25 april, Veteranendag op de laatste zaterdag van juni, de Indië Herdenking op 15 augustus en Remembrance Day op 11 november.

Naast herdenkingen zijn er soms ook andere bijzondere gelegenheden waar het HSSK een ceremoniële rol vervult. Dit zijn bijvoorbeeld de inhuldiging van de Koning en het afscheid van de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen.

Marsen:
Marsen is een belangrijke militaire vaardigheid en wordt dan ook volop beoefend door leden van het HSSK. De rode draad hierbij is de Nijmeegse Vierdaagse, waarvoor ieder jaar een trainingstraject gestart wordt. 166 kilometer in vier dagen met 10 kilo bepakking op de rug is namelijk zeker geen uitdaging die veel mensen ongetraind aankunnen.

Het trainingstraject bestaat uit oefenmarsen die georganiseerd worden vanuit het Korps, en uit enkele officiële tochten. De oefenmarsen beginnen vaak in januari of februari, met korte routes en weinig tot geen gewicht op de rug. In de maanden die volgen wordt de afstand groter en het aantal kilo’s op de rug meer, zodat iedereen die het traject doorloopt, klaar is voor de Nijmeegse Vierdaagse. Wat bij oefenmarsen echter niet gebeurt, is lopen in detachement. Dit trainen we bij de officiële marsen, zodat men voor de Nijmeegse hieraan gewend is geraakt.

Het hoogtepunt van ons marsseizoen is ieder jaar de Nijmeegse Vierdaagse waar wij als militair detachement meelopen. Het zijn vier dagen met vroeg opstaan, flink doorstappen, zingen, mensen uitleggen hoe zwaar onze tas is, afzien, genieten, blaren verzorgen en eindigen in de biertent. Vier dagen waar iedereen wel eens een momentje heeft waarop gedacht wordt ‘ik doe dit nooit meer’ om achteraf luidkeels te verklaren ‘volgend jaar weer!’

Schieten:
Het HSSK strijdt elk jaar voor de Prins Bernhardtrofee (PBT), een prijs voor de studentenweerbaarheid die meeste militaire kennis heeft en beste resultaten boekt op de schietbaan. De prijs is vernoemd naar Prins Bernhard, die tijdens zijn leven de beschermheer van de studentenweerbaarheden was. Door het jaar heen hebben wij een aantal mogelijkheden om door Defensie opgeleid te worden het standaard Nederlandse aanvalsgeweer. Deze opleiding wordt volledig door Defensie verzorgd, waarbij veiligheid centraal staat.

Hiernaast hebben wij goede banden met de Koninklijke Scherpschuttersvereniging Oranje Nassau en doen we mee aan (internationale) militaire schietwedstrijden in bijvoorbeeld Duitsland.

Naast de drie hoofdpijlers van het Haagsch Studenten Schutters Korps “Pro Libertate” zijn er tal van activiteiten waar haar leden zich mee bezig houden. Het zijn er haast te veel om op te noemen, maar hieronder kunt u een korte opsomming vinden van de diverse bezigheden van onze leden.

Maandelijkse borrel:
Iedere maand verzamelt het HSSK zich bij Bodega de Posthoorn in Den Haag. Hier worden sterke verhalen uitgewisseld en hoogstaande zaken besproken onder het genot van een biertje. Loop gerust binnen, met een beetje geluk staat net het bittergarnituur klaar. Voor de datum en tijd van deze bezigheid kunt u contact opnemen met het bestuur of de werving (werving@hssk.nl).

Oefenvijand:
De Nederlandse krijgsmacht en de politie houdt haar eenheden paraat door heel veel oefenen. Om gevechtssituaties zo natuurgetrouw te simuleren wordt het HSSK veelvoudig ingezet als oefenvijand. Bewapend met wapens vol oefenmunitie, oefengranaten of gewoon een grote mond leggen we het vuur aan de schenen van de te trainen eenheden. Buiten het feit om dat dit leuke inzetten zijn, is dit ook erg belangrijk voor de paraatheid van de Nederlandse eenheden.

Gezelligheid:
Zoals voor iedere student geldt, zijn ook de HSSK-leden niet vies van een beetje gezelligheid. Bijvoorbeeld in de vorm van een whisky-sigaren-pokeravond, een biercantus of een filmavond op onze sociëteit in Den Haag.

Sport:
De unieke positie van een studentenweerbaarheid als brug tussen studenten en Defensie maakt het mogelijk voor onze leden om mee te doen aan militaire sportwedstrijden en sportproeven. Zo zijn onze leden vaak te vinden bij de Militaire Lichamelijke Vaardigheden (MLV) , de Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht (TMPT) en veel andere sportieve uitdagingen van Defensie.
Door de band met de krijgsmacht zijn er verschillende andere mogelijkheden. Zo zijn er bijvoorbeeld leden die paardrijden in een militaire setting en daarmee ook wedstrijden doen. Niet militair getinte uitdagingen zijn voor de HSSK’er zeker niet onbekend. Zo staat de Ringvaart vaak op de planning voor de fanatieke sporters binnen het Korps, en wordt er geschermd, geklommen, hardgelopen en nog veel meer in groepsverband binnen de vereniging.

Parachutespringen:
Ieder jaar bereidt een groepje HSSK’ers zich voor om zich uit een vliegtuig te werpen. Door middel van een grondopleiding worden de leden voorbereid om vele meters boven de grond de veiligheid van een vliegtuig te verlaten om zelfstandig met een parachute de weg naar de grond weer te vinden. Een grensverleggende activiteit die onze leden zeker niet voorbij kunnen laten gaan.
Na de opleiding is het mogelijk om meerdere keren per jaar nog eens de sprong te wagen om de vaardigheden scherp te houden.

Internationaal:
Ook internationaal is het Het Haagsch Studenten Schutters Korps “Pro Libertate” een studentenweerbaarheid die zijn leden in staat stelt militaire vaardigheden te ontwikkelen dan wel te onderhouden. Zo doen we ieder jaar mee met internationale prestatietochten. Een voorbeeld is de “taktische Nachtwettkampf Polarstern” of de “Internationaler Mönchengladbacher Militärwettkampf (IMM)”. Deze Duitse wedstrijden vragen een heel scala aan vaardigheden: van sportief tot EHBO en navigatie tot knopen leggen. Ze worden afgelegd in teamverband en zijn, naast een mooie uitdaging, vaak ook erg gezellig en leveren mooie verhalen op voor bij de borrels. Het is daarnaast niet zeldzaam dat het HSSK een of meerdere prijzen mee naar huis mag nemen!

Al deze activiteiten zijn op vrijwillige basis zodat ieder lid voor zichzelf kan bepalen waar hij of zij allemaal aan mee wil en kan doen. Vaak wordt er wel samen getraind en voorbereid.

Missie & Visie

Het Haagsch Studenten Schutters Korps “Pro Libertate” is een studentenweerbaarheid die zijn leden in staat stelt militaire vaardigheden te ontwikkelen dan wel te onderhouden. Daartoe worden activiteiten ondernomen op onder andere sportief, ceremonieel, historisch en sociaal gebied.

Het HSSK is gelieerd aan het Regiment Van Heutsz, dat als moederregiment het Korps betrekt in zijn oefeningen en activiteiten, voor zover nuttig en niet in strijd met het dienstbelang. Via dit moederregiment is het HSSK ook verbonden aan tradities van het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger en het Nederlands Detachement der Verenigde Naties in Korea. Daarnaast is het HSSK aangesloten bij de Stichting Herdenking 15 augustus 1945.

Als studentenweerbaarheid ontvangt “Pro Libertate” steun van het Ministerie van Defensie in de vorm van training, oefenfaciliteiten, kleding en alles wat er verder voor de schietopleiding nodig is. Het HSSK stelt zijn leden in de gelegenheid schietvaardigheid op te doen en te onderhouden.

Overige Informatie

Ook zijn wij te bereiken op de volgende social media:
Facebook
Instagram

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 18 januari 2021 om 13:14.

Bronnen: geen

Ga naar de inhoud