Studiegids » Studentenverenigingen » C.S.V. Ichthus Utrecht in Utrecht

C.S.V. Ichthus Utrecht in Utrecht

Ichthus Utrecht is een christelijke studentenvereniging met ongeveer 170 leden. Met Bijbelkringen en veel verschillende activiteiten is Ichthus te kenmerken als een gezellige, betrokken groep studenten. Een stadsspel, een inhoudelijke avond, een borrel, een weekend weg met de hele vereniging of liften naar het buitenland: bij Ichthus is het allemaal mogelijk.

Informatie over C.S.V. Ichthus Utrecht

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van het bestuur van C.S.V. Ichthus Utrecht. Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina

Type vereniging:Gezelligheidsvereniging, religieuze vereniging
Datum opgericht:25 februari 1960
Status vereniging:Actief
Huidige ledenaantal:166
Url website:website
Stad:Utrecht
Openingstijden Sociëteit / borrellocatie:Iedere donderdagavond om 18:00 is er een maaltijd met de gehele vereniging, met daarna een verenigingsbrede activiteit. Gasten zijn altijd welkom!
Jaarlijkse contributie:95
Ontgroening:Nee


Geschiedenis van de vereniging

C.S.V. Ichthus Utrecht is opgericht op 25 februari 1960. De vereniging begon als een evangelisatiebeweging. Het was toen nog geen studentenvereniging, maar meer een studentenactie. Toen dat goed ging lopen is het veranderd naar een studentenvereniging.

Activiteiten:

Iedere donderdagavond is er een kringavond. Leden zijn opgedeeld in groepen van ongeveer 7 personen, die met elkaar samen eten en een bijbelstudie houden. Eens in de zeven weken is er op dinsdagavond een jaarlagenavond in plaats van een kringavond, waarbij jaarlagen een eigen activiteit hebben. Hierbij gaan ze bijvoorbeeld picknicken, een televisie-uitzending bijwonen of een sportavond houden.
Iedere woensdagavond is er een maaltijd met de gehele vereniging. Hierna is er meestal een activiteit. Denk aan: een lezing, een feest, een algemene ledenvergadering, een borreldebat-avond, een praise & prayer, een thema-avond, een stadsspel en ga zo maar door. De avond eindigt meestal met een borrel.

Missie & Visie

Onze identiteit als christenen wordt bepaald door God: Hij heeft ons gemaakt voor Zijn doel. Jezus Christus is volmaakt en zo heeft God ons ook bedoeld. Hieruit volgt het hoofddoel van onze vereniging:

Jezus Christus volgen en op Hem gaan lijken.

Dit doel is wat ons tot een betrokken vereniging maakt. De vereniging heeft hiervoor nog drie doelstellingen en met het oog hierop worden activiteiten georganiseerd en de vereniging draaiende gehouden.

1. Geestelijke en persoonlijke ontwikkeling van studenten
2. Evangelisatie in woord en daad
3. Wetenschappelijke en maatschappelijke vorming vanuit een christelijke identiteit

De ongeschreven vierde doelstelling is gezelligheid. Deze doelstellingen hebben betrekking op alle aspecten van de vereniging: ze zijn met elkaar verbonden en kunnen zonder Christus niet verwezenlijkt worden.

Overige Informatie

Ichthus Utrecht is lid van drie verbanden: BOCS, Ichthus Landelijk en IFES.

BOCS: Binnen Utrecht hebben de zes christelijke verenigingen samen een koepelorgaan: het Broeder Overleg Christelijke Studenten (hierna: BOCS). Zij vertegenwoordigt onze belangen, staat voor onze christelijke identiteit en organiseert activiteiten ter verbroedering en verdieping. Daarnaast onderhouden wij als vereniging goede banden met onze broederverenigingen.

Ichthus Landelijk: Ichthus Landelijk is het overkoepelende verband voor alle 16 Ichthusverenigingen en de RSK. Naast ondersteuning van de plaatselijke Ichthusverenigingen, is het Landelijk Bestuur bezig met sponsoring en PR op landelijk vlak. Ook worden er vanuit Ichthus Landelijk een aantal activiteiten georganiseerd. De belangrijkste hiervan zijn de Retraite, het f.t.-bestuurstoerustingsweekend, het Landelijk Gala en de sportdag. Af en toe proberen wij als vereniging ook op bezoek te gaan bij onze zusterverenigingen om een maaltijd of borrel bij te wonen.

IFES: Als laatste is er de International Fellowship of Evangelical Students (hierna: IFES) welke in Nederland zo’n zestig christelijke verenigingen overkoepelt. Deze verenigingen kan je ruwweg indelen in 6 zogenaamde ‘bloedgroepen’; Ichthus, C.S.F.R., de Ghbo verenigingen, OZON en VGS/GSV. Naast dat IFES vele grootse conferenties aanbiedt, biedt zij vooral ondersteuning op geloofsgebied en ondersteunt zij de plaatselijke verenigingen met stafwerkers.

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 18 februari 2020 om 12:48.

Bronnen: geen