Studiegids » Studentenverenigingen » C.S.F.R. Utrecht – Sola Scriptura in Utrecht

C.S.F.R. Utrecht – Sola Scriptura in Utrecht

Sola Scriptura is een levendige vereniging, bestaande uit christelijke studenten met een (veelal) gereformeerde achtergrond. We zijn serieus bezig met ons geloof, bijvoorbeeld tijdens Bijbelkringen, maar vinden het ook heel leuk om onderlinge vriendschap te vieren met borrels, weekenden en gezamenlijke maaltijden. We noemen dit amicitia. Een andere pijler van onze vereniging is het studiekarakter dat ze heeft, wat betekent dat we het leuk vinden om onze kennis te verbreden en verdiepen door middel van lezingen of studiekringen over heel diverse thema’s: maatschappelijk, filosofisch, economisch, cultureel of kunstzinnig, niets is oninteressant. Mensen blijven gemiddeld vijf jaar lid en verlaten de vereniging vaak met warme herinneringen en vrienden voor het leven.

Informatie over C.S.F.R. Utrecht - Sola Scriptura

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van het bestuur van C.S.F.R. Utrecht - Sola Scriptura. Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina

Type vereniging:Christelijke studentenvereniging
Datum opgericht:26 oktober 1951
Status vereniging:Actief als dispuut van ..? (aangeven in overige info)
Doelgroep / instituut:Christelijke hbo- en wo-studenten
Koepelorganisatie / netwerk:BroederOverleg Christelijke Studenten Utrecht (BOCS)
Huidige ledenaantal:154
Url website:website
Bestuur / kantoorlocatie:Achter Sint Pieter 25
Stad:Utrecht
Jaarlijkse contributie:130
Ontgroening:Ja


Geschiedenis van de vereniging

Sola Scriptura is in 1951 ontstaan als dispuut van de C.S.F.R., maar haar voorloper ontstond al in 1950, als dispuut dat werd opgericht om de grondbeginselen van de SGP te bestuderen. De zes mensen die dit initieerden, gingen door het leven als ‘Zandtmannetjes’ (de toenmalige leider van de SGP heette Zandt). Algauw bleek dat men zich niet kon vinden het partijstandpunt over vrouwenkiesrecht en daarom sloot men zich in 1951 aan bij de C.S.F.R. Dhr. G. van Leijenhorst werd de allereerste praeses en hij is dan ook ons erelid. Het doel van het C.S.F.R.-dispuut was gegrepen in het motto van amicus Van Leijenhorst: “Synthetisch te werk gaan om straks een antithetisch standpunt in te nemen.”

Vanaf 1951 tot nu is er veel gebeurd, wat in detail terug te lezen is op onze site. We werden een dispuutslied rijker, het dispuutsblad AdRem en vele, vele tradities. Door de decennia heen kwamen steeds dezelfde discussies terug over het zoeken naar een eigen pand en het klagen over het vermeende gebrek aan studiekarakter dat de vereniging zou teisteren. Zoals het staat samengevat: “Als we terugkijken kunnen we het beeld van zestig jaar Sola Scriptura in een paar tweetallen karakteriseren: rijk aan traditie maar dynamisch, gereformeerd maar open, studerend maar amicaal, studentikoos maar alledaags. (…) Er is weinig nieuws onder de Sola-zon, maar zij blijft steeds verlichten. Al generaties lang.”

Activiteiten:

Sola heeft veel verschillende activiteiten. Er vinden in het jaar ongeveer veertien Bijbelkringavonden plaats. Je Bijbelkring is een groepje mensen van circa zes personen met wie je samen de Bijbel bestudeert, op Bijbelkringweekend gaat en samen eet en borrelt. Er zijn ook tien studiekringavonden. De studiekring volg je met weer andere mensen (circa acht) en bestudeert gedurende het jaar een bepaald onderwerp – dat kan variëren van klassieke muziek, filosofie, theologie, literatuur, het goede leven of een musicalkring. Ook zijn er borrels, gezamenlijke weekenden met de hele vereniging, maaltijden, lezingen, ledenvergaderingen (een belangrijk onderdeel van de verenigingsstructuur waarin formele beslissingen worden genomen en je goed leert spreken, maar waar ook veel grapjes worden gemaakt en ludieke voorstellen worden gedaan) en natuurlijk de Diesweek, die afgesloten wordt met een spetterend gala.

Missie & Visie

Sola’s motto is: “Sola Scriptura illustret nos”, wat betekent: moge alleen de Schrift ons verlichten. Het laat zien dat we onze gereformeerde wortels serieus nemen, dat we ons christelijke geloof en traditie kritisch willen doordenken (studiekarakter) en bespreken met mede-Solisten, die ook onze vrienden zijn (amicitia). De grondslag van de vereniging bestaat uit de Bijbel en de Drie Formulieren. Door er met elkaar over in gesprek en discussie te gaan, op kringen of lezingen, hopen we meer te begrijpen van wat God van ons vraagt en dat samen in de praktijk te brengen. Dat als christelijke studenten samen kunnen doen, geeft een sterke basis voor in je studietijd.

Overige Informatie

Sola Scriptura is een dispuut van een breder verband, genaamd de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (C.S.F.R.), die in totaal negen disputen heeft in Groningen, Amsterdam, Leiden, Utrecht, Eindhoven/Tilburg, Nijmegen, Delft, Wageningen en Rotterdam. Deze disputen zijn zelfbesturend, maar er worden ook landelijke activiteiten georganiseerd zoals een sportdag, een debatavond of conferenties.

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 februari 2020 om 17:56.

Bronnen: geen

Ga naar de inhoud