Studiegids » onderwijsorganisaties » Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft

Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft

De VSSD is de grootste lokale studentenvakbond van Nederland. Voor alle ontwikkelingen die studenten aangaan zorgt de VSSD voor verbetering, zoals op het gebied van onderwijs en huisvesting. Met bijna drieduizend leden staat de VSSD sterk in haar schoenen.

Wij zijn ten eerste een organisatie door studenten voor studenten. Voor alle initatieven is er ruimte. Zo organiseren we thema-avonden met Tweede Kamerleden, hebben we een onderzoekscommissie wiens resultaten groots in de media komen of hebben we een werkgroep dat de banden tussen nationale en internationale studenten versterkt.

Om haar beleid ook landelijk uit te dragen is de VSSD aangesloten bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Student Overleg (ISO). Hierdoor is de VSSD in staat de belangen van de Delftse student op landelijk niveau te vertegenwoordigen.

Om de juiste problemen aan te pakken heeft de VSSD meerdere beleidsterreinen: Onderwijs Algemeen, Onderwijs wo, Onderwijs hbo, Huisvesting, Maatschappij, Inkomen, Internationaal en Politiek. Natuurlijk zet de VSSD zich ook in voor studentenbelangen die buiten deze categorieën vallen. Als het de Delftsche student aangaat, gaat het ook de VSSD aan!

Informatie over Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft. Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina.

Naam organisatie:Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft
Telefoonnummer:015-2782050
Type organisatie:
  • Studentenvakbond
Datum Opgericht:1963-12-19
Doelgroep:Alle studenten van Delft
Website:website

Geschiedenis van de vereniging

Al in 1887 is de basis gelegd voor de huidige VSSD, omdat toen een organisatie werd opgericht, die zich moest gaan bezighouden met de behartiging van de belangen van de studenten aan de toenmalige Polytechnische School in Delft. In mei van dat jaar nam het Delftsch Studenten Corps daarom het initiatief tot de oprichting van een commissie die zich met deze belangenbehartiging zou gaan bezighouden. De belangrijkste taak van deze commissie was te trachten gunstiger studieregelingen te treffen bij diverse ‘zure’ docenten van de Polytechnische School. Tegen de eeuwwisseling had de verslechtering van het ‘studieklimaat’ verdere studentenacties tot gevolg. In 1893 ondertekenden 500 van de 581 studenten een rekest aan de Tweede Kamer waarin zij wezen op “de ontoereikendheid van gebouwen en hulpmiddelen, onduldbare situaties t.a.v. hygiëne, één en ander gepaard met het verzoek afdoende maatregelen te willen treffen ter verbetering”.

In 1919 werd genoemde commissie omgedoopt tot de ‘Centrale Commissie ter behartiging van Studiebelangen van de ingeschrevenen aan de Technische Hogeschool te Delft’. Deze centrale commissie werd het overkoepelende orgaan van de zes toenmalige vakverenigingen (studieverenigingen) die er in Delft waren.

Daarnaast was er in 1905 reeds opgericht de ‘Vereeniging tot het uitgeven van beknopte handleidingen bij het onderwijs aan de Technische Hogeschool te Delft’. Deze activiteit leeft momenteel voort in de Delft Academic Press (DAP) van de VSSD.

In 1929 werden deze twee organen samengevoegd tot de ‘Vereniging van beknopte handleidingen bij het onderwijs aan de Technische Hogeschool en tot behartiging van de studiebelangen te Delft’. Het bestuur van deze vereniging kreeg de naam ‘Centrale Commissie’. De lange naam van de vereniging heeft er ongetwijfeld toe geleid dat zij in 1934 werd omgedoopt tot de ‘Centrale Commissie voor Studiebelangen’, overigens zonder dat hierbij structuurwijzigingen optraden.

Op 19 december 1963 is de VSSD omgedoopt naar hoe we het nu kennen: ‘Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft’. Hierbij hebben grote veranderingen plaatsgevonden waarbij de rol van de verenigingen binnen de VSSD afnam, en de rol van individuele studenten juist enorm toenam. De VSSD kreeg het democratische karakter van nu, met de Delftsche Studenten Raad dat direct wordt verkozen door de leden. Maar het doel van de VSSD blijven onveranderd: het behartigen van de belangen van de Delftsche student in iedere vorm.

Activiteiten van de vereniging

De VSSD is ongetwijfeld het meest bekend om het feit dat wij boeken verkopen. Echter is dat zeker niet het enige dat we doen. We zijn voornamelijk een studentenvakbond en we zetten ons dan ook altijd in voor de Delftsche student, en daar is ook ruimte voor jou!

Zo kun je thema-avonden helpen organiseren bij de VSSD met bijvoorbeeld iemand uit het Parlement, of je kan meedoen aan een internationale-nationale werkgroep die zorgt voor een betere verbinding tussen deze groepen studenten. Daarnaast kan je participeren in de onderzoekscommissie, waarbij we een thema kiezen (bijvoorbeeld prijzen in de kantine op de TU) en daarover een rapport uitbrengen via de (nationale) media. Je kan ook helpen met de promotie van activiteiten, als je van social media houdt. Je kan zelf informatieve video’s en stukjes schrijven/designen voor studenten over belangrijke thema’s die studenten aangaan. En natuurlijk is er ruimte voor eigen ideeën om studentenbelangen te representeren, als bestuur stimuleren wij dat enorm.

Missie & visie

Het behartigen van de belangen van de Delftsche student is de centrale focus van de VSSD, en kan dan ook zo in onze Statuten worden gevonden. De kern van wat we doen klinkt dan ook als volgt.

De Vereniging stelt zich ten doel:
1. het onderwijs en de studie aan de Universiteit zo nuttig en doelmatig mogelijk te doen zijn en zo
nodig aan te vullen of te doen aanvullen;
2. de maatschappelijke, culturele en financiële belangen van de Student in het algemeen te behartigen;
3. te bevorderen dat Studenten de mogelijkheid wordt geboden zich op allerlei gebieden te ontwikkelen.

Overige informatie

De VSSD staat het hele jaar door open voor enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor de belangen van de Delftsche student. Dit kan via beleidsgroepen, een commissie doen of zelfs bestuur doen. Daarnaast staat de VSSD altijd open voor initiatieven vanuit studenten zelf die studerend Delft willen verbeteren, en dat geldt ook voor jou!

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 november 2020 om 10:34.

Bronnen: geen

Skip to content