Studiegids » onderwijsorganisaties » SRVU studentenbond

SRVU studentenbond

De SRVU Studentenbond (SRVU) is sinds 1947 de studentenbond van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Als belangenbehartiger van de studenten aan de VU is de SRVU er voor alle studenten door op te komen voor hun belangen. Daarnaast zijn het verlenen van diensten, het zorgen voor ontwikkeling van de VU en zelfontplooiing van studenten zeer belangrijke missies voor de SRVU. De SRVU staat daarom voor meer dan studeren alleen.

Informatie over SRVU studentenbond

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van SRVU studentenbond. Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina.

Naam organisatie:SRVU studentenbond
Telefoonnummer:020-59 89 42 2
Type organisatie:
  • Studentenvakbond
Datum Opgericht:1947-09-01
Doelgroep:Studenten van de Vrije Universiteit
Website:website

Geschiedenis van de vereniging

De SRVU is in 1947 opgericht om de belangen van de student te behartigen. De SRVU is sinds de jaren zeventig een progressieve studentenvakbond.

Studenten werden na de Tweede Wereldoorlog vooral vertegenwoordigd door gezelligheidsverenigingen. De studentenvakbond SRVU werd opgericht om vanuit één organisatie die vertegenwoordiging vorm te geven. Toen het aantal studenten explosief begon te groeien, ging de vakbond een belangrijke rol spelen bij de verbetering van studentenvoorzieningen. Vanaf de jaren zestig begon de vakbond politiek stelling te nemen. Positieverbetering van de student en democratisering in het hoger onderwijs werden speerpunten.

Vanaf 1972 kwamen er meer zetels voor studenten in de universiteitsraad. Samen met faculteitsverenigingen richtte de SRVU de Progressieve Kiesvereniging (PKV) op. Er werd gekozen voor een onafhankelijke kiesvereniging, omdat de SRVU als vakbond zich niet gedwongen wilde voelen concessies aan het CvB te hoeven doen, terwijl voorzien werd dat dit als medebestuurder in de universiteitsraad soms nodig zou zijn.

Toen in 1998 – door de invoering van de wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB) – studenten niet langer medebestuurder van de universiteit waren maar in plaats daarvan medezeggenschapper, werd de onafhankelijke positie van de PKV overbodig. Daarom is in 1998 Progressieve Kiesvereniging (PKV) opgeheven en overgaan in een orgaan van de SRVU: de progressieve fractie in de Universitaire Studentenraad PS/SRVU. Sinds 2007 staat de fractie bekend onder de naam SRVU Fractie.

Activiteiten van de vereniging

Activisme, (online) gezelligheid en combinaties hiervan. Kom een keer langs op kamer HG0D05 in het studentendok of kijk op onze sociale media wanneer wij weer iets organiseren!

Missie & visie

De SRVU probeert zijn idealen en standpunten door middel van actie en actieve lobby te verwezenlijken.
De SRVU steunt op drie pijlers. Belangenbehartiging, dienstverlening en ontwikkeling.
Belangenbehartiging vindt plaats door het aanstellen van raadsleden binnen de Universitaire Studentenraad (USR), het centrale medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de VU, en binnen de facultaire decentrale studentenraden. Daarnaast vindt belangenbehartiging plaats op landelijke niveau via de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en door middel van het voeren van acties. Dienstverlening vindt plaats door middel van de verschillende diensten die de SRVU aanbiedt aan de studenten. Dit zijn de Fietsendienst, Rechtshulp, Kamerbureau, StudentenD0k en binnenkort ook de Boekenuitruil. De derde pijler van de SRVU is ontwikkeling. De SRVU Studentenbond streeft naar de ontwikkeling van de universiteit, maar ook naar de persoonlijke ontwikkeling van de student. De student kan zich ontwikkelen door actief lid te worden van de SRVU door bijvoorbeeld plaats te nemen in een van de commissies. De SRVU ondersteunt de ontwikkeling van de studenten door zich in te zetten voor optimale voorzieningen.

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 november 2020 om 10:34.

Bronnen: geen

Skip to content