Studiegids » Studie & Studenten Nieuws » Optimaliseer tijdbeheer met AI & studeer eindelijk op een meer ontspannen manier
Studie & Studenten Nieuws

Optimaliseer tijdbeheer met AI & studeer eindelijk op een meer ontspannen manier

goede-baan op kantoor

Sinds het begin van het jaar duiken er echter overal interessante toepassingsgebieden op door de chatbots uit Amerika en China die als paddenstoelen uit de grond schieten. AI wordt bijvoorbeeld al gebruikt in casino777 om de spelervaring te verbeteren. Slimme algoritmen denken dan ongezien als achtergrond toepassing ten voordele van de spelers. 

Door eerdere deep learning trainingstijden kunnen AI-systemen ook worden gebruikt om tijd te besparen in de privésfeer. Voor veel studenten neemt het werken aan opdrachten gewoon veel te veel van hun tijd in beslag, en dat is waar een oplossing die dit alledaagse probleem oplost van pas zou komen. We leggen hier uit hoe dit precies mogelijk is en waar je rekening mee moet houden!

Pas op voor niet-geverifieerde bronnen van de chatbot!

Wie bij het verzamelen van informatie voor de universiteit alleen vertrouwt op de verrassend snelle output van de veelgebruikte AI-bots, kan niet altijd punten scoren bij de docent. Een deel van de informatie die door deze innovatieve helpers in de steeds onoverzichtelijker wordende digitale wereld wordt verstrekt, is verzonnen. Als je de vermeende bronnen niet zelf op de gebruikelijke manier controleert, loop je het risico je goede beoordeling te verliezen. 

Ook inhoudelijk voldoen de AI-systemen uit het buitenland, die herhaaldelijk worden bekritiseerd door gegevensbeschermers, niet aan het niveau van de Nederlandse universiteiten. Wat betreft onnodige tijd die wordt besteed aan het correct toepassen van de juiste citaten, kunnen chatbots echter verrassend goed worden gebruikt. Maar omdat voor zuivere internetbronnen altijd de datum van toegang moet worden vermeld, is AI-informatie slechts beperkt bruikbaar voor een overzicht van de huidige stand van het onderzoek.

AI faalt jammerlijk in vertalingen voor wetenschappelijk artikel

Als je vertalingen nodig hebt voor je scriptie of werkstuk, moet je de kosten niet zomaar bewaren voor een professioneel vertaalbureau. AI-vertalers die gratis kunnen worden gebruikt op het internet zijn relatief onnauwkeurig, niet alleen wanneer Nederlands wordt ingevoerd als doel- of brontaal.

In een academische context is de juiste formulering echter essentieel, wat niet kan worden gegarandeerd door een pure AI-vertaling. Complexe technische termen worden ook geïnterpreteerd op een manier die niet logisch is, wat kan leiden tot inhoudelijke verwarring.

Veel actuele onderzoeksresultaten uit een vakrelevant gebied van het studiegebied zijn beschikbaar in het Engels, wat echter zelden een uitdaging is gezien de goede taalvaardigheid van Nederlandse studenten, zelfs zonder de hulp van kunstmatige intelligentie.

Brengt AI de eerlijke verklaring van autonomie aan het einde van elke universitaire paper in gevaar?

Het is niet alleen in het geval van een doctoraat dat aan het einde van elke zelfgeschreven wetenschappelijke tekst een verklaring wordt afgelegd in plaats van een eed dat de huidige bevindingen en onderzoeken volledig onafhankelijk zijn uitgevoerd. Als je je bij delen van je wetenschappelijke werk laat helpen door een vertaler, kan van hem of haar ook worden verlangd dat hij of zij een verklaring aflegt, bijvoorbeeld in het geval van transcripties van interviews of andere personen die de auteur van een paper hebben geholpen.

In sommige kunstgerichte opleidingen kan het ook verplicht zijn om de gebruikte programma’s in een vergelijkbare vorm bij een bronnenlijst te voegen. Dit is vooral interessant als de inhoud hetzelfde ontwerp heeft als de eisen van de universiteit, zonder dat deze met één muisklik door KI is ingevoegd.

Wat Nederlandse deskundigen op het gebied van gegevensbescherming zeggen over het gebruik van kunstmatige intelligentie op universiteiten

De omgang met bestaande kennis op een bijna menselijk niveau biedt veel mogelijkheden voor een efficiënt gebruik van de populaire chatbots. Gegevensbeschermers in veel Europese landen bekritiseren ook de onvoldoende doordachte omgang met auteursrechtelijk beschermde werken, die alleen voor natuurlijke personen zijn geformuleerd in de pragmatische regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Tijd besparen in kunststudies met AI: Waar liggen de grenzen van haalbaarheid?

Als de AI-systemen die steeds vaker aan Nederlandse universiteiten worden gebruikt buitenlandse inhoud combineren, kan er een absoluut onafhankelijk werk ontstaan volgens de definitie van kunst en recht. Wie echter op deze manier een zogenaamd onafhankelijke analyse van actuele feiten uit onderzoek voor de universiteit probeert te schrijven, bespaart eigenlijk alleen maar werktijd. 

Wat de inhoud betreft, is het waar dat er onder de huidige EU-wetgeving geen waarschuwing kan worden gegeven zoals bij andere inbreuken op het auteursrecht, maar het kopiëren van inhoud van derden blijft een moreel twijfelachtige zaak. Het zal waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd zijn voordat plagiaat van AI-toepassingen net zo betrouwbaar kan worden ontmaskerd als het al lang standaard is op Nederlandse universiteiten om geschreven content te controleren.

Voorbeeld uit het bedrijfsleven van het optimaliseren van klantloyaliteit met behulp van AI

Met name in de incassoservice kan AI worden gebruikt om verschillende processen klantgericht te automatiseren. In een waarderende communicatieomgeving kunnen betalingsproblemen gemakkelijker worden opgelost, waardoor menselijk schrijftalent vroeg of laat overbodig wordt.

AI helpt ook in je latere professionele leven als eigen baas

Maar ook bij betalingsachterstanden in de orderverwerking van B2B-transacties kan een snelle gegevensuitwisseling zorgen voor een kortere verwerkingstijd. Ongeacht de waarde van het geschil of de hoogte ervan, wordt de communicatie verbeterd dankzij AI, waarbij eventuele menselijke emoties buiten beschouwing blijven.

Praktische tips voor het kiezen van een geschikte studieplek zonder AI

In Nederland leiden vele wegen naar het doel van het droomdiploma aan een van de ook internationaal belangrijke universiteiten van het land. Wie hulp nodig heeft bij de studiebegeleiding vindt alle belangrijke afkortingen in ons online overzicht. 

De studie-eisen zijn niet op elke universitaire locatie hetzelfde. Voor bijzonder drukke opleidingen gelden, net als in de meeste andere Europese landen, centrale selectieprocedures en strenge eisen in de vorm van een numerus fixus.

Nederland loopt voorop in kwaliteit hoger onderwijs

Hoewel het Nederlandse onderwijssysteem zeer behoeftegericht is in vergelijking met de rest van de EU, kan het niet altijd iedereen die geïnteresseerd is een plek aan de universiteit bieden. Zonder voldoende kwalificaties kan het daarom moeilijk zijn om actief te studeren in de gewenste studierichting zonder van woonplaats te veranderen.

Afhankelijk van de onderwijsinstelling kunnen verdere individueel bepaalde vereisten gelden voordat de inschrijving volledig kan worden verwerkt. Naast certificaten gelden er ook uitzonderingen voor bepaalde opleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van architectuur of de voorbereiding van een expressief portfolio aan kunstacademies.

Succes op de werkplek is geen toeval

Uiteindelijk moet de gekozen studie echter niet alleen aansluiten bij de huidige interesses van jonge schoolverlaters, maar moet ze ook op de lange termijn boeiend blijven. Wie zich puur uit jeugdige nieuwsgierigheid op een exotische studierichting stort, loopt het risico succesvol af te studeren met het felbegeerde bachelor- of masterdiploma op zak. 

Of het is pas bij het zoeken naar een baan dat de afgestudeerde aan de universiteit merkt dat de dagelijkse praktijkinhoud interessanter was vanuit de theoretische constructies, terwijl het eigenlijke dagelijkse ambacht dan minder indrukwekkend blijkt te zijn.

Foto van Tanja de Jong

Geplaatst door Tanja de Jong

Tanja is onze educatie specialist. Zij weet alles over de mogelijkheden binnen de educatieve wereld. En mocht ze iets niet weten, zoekt ze het met veel plezier voor je op! Daarnaast is Tanja verantwoordelijk voor het onderhouden van onze contacten met bijv. de studie-instellingen, studentenverenigingen en onze andere samenwerkingspartners. Neem gerust contact met haar op, als je denkt dat zij je ergens bij kan helpen!

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 5 juli 2023 om 12:42.

Bronnen: geen

Ga naar de inhoud