Studiegids » Studie & Studenten Nieuws » Online onderwijs de nieuwe werkelijkheid: snelle switch bij Saxion
Studie & Studenten Nieuws

Online onderwijs de nieuwe werkelijkheid: snelle switch bij Saxion

student op kamer aan het studeren

Niet meer in de collegebanken of klaslokalen, maar dagelijks alle lessen via je laptop volgen. Het is de nieuwe werkelijkheid van veel studenten in het hoger onderwijs, sinds de uitbraak van de coronacrisis. 

Studenten van Hogeschool Saxion, met vestigingen in Enschede, Deventer en Apeldoorn, konden binnen twee dagen nagenoeg hun volledige lesprogramma online voortzetten. Welke enorme operatie ging daar aan vooraf en wat zijn de eerste ervaringen van de studenten, docenten en onderwijsondersteuners bij de hogeschool?

De voorbereiding

“Anderhalve week voordat het kabinet besloot alle onderwijsinstellingen te sluiten, waren we bij Saxion al druk in overleg met de leverancier van Blackboard, onze online leeromgeving, “ vertelt Marald Rouwen, manager van de afdeling ICT & Onderwijs van Saxion. “Was er genoeg capaciteit om online onderwijs te geven aan onze 27.000 studenten? Moesten we de systemen opschalen? Binnen en tussen onze ondersteunende diensten kwam de samenwerking al in een relatief vroeg stadium op gang, met het maken van scenario’s en het samenstellen van een draaiboek. 

Met onze instructional designers inventariseerden we welke inhoudelijk stappen we vervolgens moesten zetten om het Saxiononderwijs vorm te geven. Daarbij onderscheidden we drie sporen. Ten eerste het maken van Basic Support-materiaal (“Waar moet ik als docent of student in Blackboard zijn om online les te geven of volgen? Waar zitten de belangrijkste knoppen en tools?”). 

Daarnaast maakten we Advanced Support-materiaal voor de koplopers die al wilden oefenen met didactische werkvormen. Als derde spoor richtten we ons op informatie over coaching, waarbij het gaat om één-op-één contact tussen docent en student. Ook dat is en blijft belangrijk in ons onderwijs. Daarvoor kozen we onze Microsoft Teams-omgeving. Op donderdagmiddag 12 maart stonden het ondersteunende materiaal voor docenten en studenten al online klaar.”

Eerstejaars studente Naomi hielp met het online testen van onderwijs

Dat was ook het moment waarop eerstejaars student Bedrijfseconomie Naomi Kamp op de hoogte werd gesteld dat Saxion volop voorbereidingen aan het treffen om te switchen naar online onderwijs. Naomi hielp zelf één van haar docenten een dag later al met het testen van de nieuwe werkwijze. “De informatie vanuit Saxion was goed,” vertelt Naomi. “Op zondagavond was de landelijke persconferentie, met de boodschap dat alle onderwijsinstellingen dicht gingen. Nog geen twee dagen later, op dinsdagochtend, kon ik als voltijdsstudent al mijn eerste lessen volgen.”

Het deeltijdonderwijs van de Saxion Parttime moest maandag 16 maart gereed zijn voor de wekelijkse lesdag van de deeltijdstudenten, vertelt Marald Rouwen. “We hebben die maandag ook gebruikt om alle Saxion-docenten online te trainen, voordat ze van start gingen. 

Dat gaat verder dan een knoppeninstructie. We vonden het ook belangrijk aan te geven hoe veel vertrouwen we in onze docenten hebben en wilden ze een hart onder de riem steken bij deze nieuwe manier van werken.” Voordat het Saxiononderwijs maandag en dinsdag volledig online ging, werd er het in het voorafgaande weekend intensief gewerkt door alle betrokkenen. “We zochten zoveel mogelijk naar eenheid in onze aanpak.” 

“Natuurlijk is alles anders door de hele situatie, maar eigenlijk gaat alles voor ons ook gewoon verder. Daar zijn we blij mee.”

– Naomi Kamp (student) 

Saxion gaat online door met lesgeven

Voor Naomi is het volgen van online onderwijs goed te doen, vertelt ze: “Ons lesrooster is eigenlijk helemaal overeind gebleven. We zijn met de hele klas en onze docent online, zien de sheets van de docent in beeld en luisteren naar de uitleg. Wie een vraag heeft, zet hem in de chat. Daar speelt de docent vaak al direct met uitleg op in. 

Ook met onze projectgroepen overleggen we online wanneer dat nodig is. Natuurlijk is alles anders door de hele situatie, maar eigenlijk gaat alles voor ons ook gewoon verder. Daar zijn we blij mee. Er zijn vooral vragen over hoe het straks met de toetsing gaat.”

Dat is de volgende fase waar Saxion zich op richt, vertelt Marald Rouwen: “De voortgang van de lessen had natuurlijk de hoogste prioriteit. Nu richten we ons op het uitbouwen van de ondersteuning op didactische werkvormen en op de manier waarop we de toetsing gaan inrichten. 

Dit leert ons op een nieuwe manier naar het toetsen van studenten te kijken, omdat de normale mogelijkheden grotendeels wegvallen. Deze nieuwe situatie daagt ons uit creatief te zijn en alternatieve vormen te vinden. Vormen waarbij studenten op een andere manier kunnen aantonen wat ze weten en kunnen. Deze ontwikkeling past eigenlijk erg goed in het nieuwe Saxion Onderwijs Model, waarmee we ons onderwijs volop vernieuwen. 

Door de coronacrisis komen veel zaken op een bepaalde manier in een stroomversnelling. Ik las laatst dat het Chinese woord ‘crisis’ uit twee tekens bestaat, namelijk ‘gevaar’ en ‘uitdaging’. Wij kiezen nadrukkelijk voor de uitdaging. Het is geen eenvoudige situatie, maar de samenwerking en de saamhorigheid is werkelijk fantastisch.”

“We doen alles om te voorkomen dat onze studenten vertraging oplopen.”

– Willem Zeijl (opleidingsmanager)

Dat beaamt ook Willem Zeijl, opleidingsmanager Creative Business, bij de Academie Creatieve Technologie. “Vanuit onze academie zijn studenten en docenten al behoorlijk bedreven met digitale media. Toch was het bij ons ook een uitdaging het onderwijs op tijd digitaal aan te kunnen bieden. 

We zijn blij met de complimenten van onze studenten, over de hoeveelheid lesstof die al online staat. Met uitzondering van de lessen in onze studio op locatie in Enschede, heeft 95% van ons onderwijs doorgang kunnen vinden. Onze docenten zijn helden. 

Voor de lessen in de studio, waarbij studenten bijvoorbeeld een media-uitzending moeten maken, bedenken we op korte termijn alternatieven om toch de leerdoelen te kunnen halen. We zoeken continu naar de manier waarop we de kwaliteit van het onderwijs kunnen bewaken en alles voor iedereen werkbaar kunnen houden. We doen alles om te voorkomen dat onze studenten vertraging oplopen.” 

Betrokken en begripvolle studenten

Sander Reinderink vertelt als directeur van de academie Financiën Economie en Management over zijn eerste ervaringen: “Inmiddels kan 85% van ons onderwijs online plaatsvinden. Dat is echt live gestreamd onderwijs. Ons motto was dat de studenten zo weinig mogelijk hinder van deze coronacrisis mocht ondervinden. Onze roosters bleven bijvoorbeeld in tact. 

We zien mooie dingen gebeuren in de online lessen. Zo verdelen de docenten hun klas regelmatig in subgroepen en maken ze tijdens de les een virtueel rondje langs die groepen. Daarmee krijgen de studenten die het nodig hebben extra aandacht. Die werkvorm bevalt goed. Online onderwijs wordt daarmee ook voor een deel gepersonaliseerd onderwijs. 

We zien dat de deelname aan de lessen hoog is, dat studenten betrokken zijn en begrip tonen voor de omstandigheden waaronder hun docenten vanuit huis moeten werken. Er loopt wel eens een kind door het beeld. Introverte studenten durven online eerder een vraag te stellen dan in de klas, merken we. 

Het online onderwijs geeft docenten de mogelijkheid hun lessen na afloop te evalueren met een poll. De respons van onze studenten is hoog en positief. Onze eerste afstudeerder is ook een feit. We nemen de competentiegerichte interviews online af, volgens de richtlijnen, met twee examinatoren. Veel gaat eigenlijk gewoon door. Het grappigste voorbeeld? Een student die tijdens de les netjes zijn vinger opstak, om te vragen of hij even naar het toilet mocht.”

Foto van Tanja de Jong

Geplaatst door Tanja de Jong

Tanja is onze educatie specialist. Zij weet alles over de mogelijkheden binnen de educatieve wereld. En mocht ze iets niet weten, zoekt ze het met veel plezier voor je op! Daarnaast is Tanja verantwoordelijk voor het onderhouden van onze contacten met bijv. de studie-instellingen, studentenverenigingen en onze andere samenwerkingspartners. Neem gerust contact met haar op, als je denkt dat zij je ergens bij kan helpen!

1 Reactie

Klik hier om te reageren


  • Wat leuk om te zien wat er in zo’n organisatie omgaat. Zijn er meer met zo’n voorbeeld? Misschien ook wel handig voor andere scholen.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 april 2020 om 09:07.

Bronnen: geen

Ga naar de inhoud