Studiegids » Studie & Studenten Nieuws » Minder studenten kiezen voor studie Nederlands
Studie & Studenten Nieuws

Minder studenten kiezen voor studie Nederlands

nederlands studieboek op tafel

Het aantal studenten dat kiest voor de studie Nederlands loopt zo snel terug, dat de VU in Amsterdam inmiddels al is gestopt met het geven van deze studie. Er is dan ook een reddingsplan gepresenteerd door prominente neerlandici. 

Dalende cijfers 

In 2009 schreven nog ruim 600 studenten zich in voor een studie Nederlands aan één van de Nederlandse universiteiten. Dit is inmiddels teruggelopen tot slechts 200. Hierdoor moest de Vrije Universiteit in Amsterdam al noodgedwongen stoppen met deze opleiding. Het is dan ook tijd voor actie, en daarom is er een reddingsplan gepresenteerd aan onderwijsminister Van Engelshoven. Dit alles om te voorkomen dat de kennis over de eigen taal en cultuur verdampt. Maar ook zodat hoogleraren niet meer tegen steeds meer lege stoelen aan hoeven te kijken. 

De leegloop bij de studie Nederlands is een zorgelijke ontwikkeling, schrijft de commissie van prominente neerlandici. Taalvaardigheid vormt immers de basis voor probleemoplossend vermogen, kritisch denken en creativiteit, stellen zij. De KNAW zegt hierover: ‘Een samenleving waarin mensen geen kennis hebben van de eigen taal en cultuur (…) is een arme samenleving.’ 

Hierbij komt niet alleen de wetenschappelijke bestudering van onze taal, cultuur en literatuur in de knel maar hebben we ook een ander probleem. Want waar halen we dan straks de universitair geschoolde docenten Nederlands vandaan voor onze pubers? 

Positieve veranderingen aanbrengen 

Om het tij te keren heeft de commissie een aantal aanbevelingen gedaan. Met stip op één stond het schoolvak aantrekkelijker te maken. Dit kan gedaan worden door het beter aan te laten sluiten op de academische studie. Dit kan bijvoorbeeld door er een vak van te maken waarin een leerling kan excelleren. Dit zou je kunnen doen met plusklassen of buitenschoolse extra’s zoals een olympiade Nederlands of een schrijfacademie. Ook meer aandacht voor literatuur en taalkunde is een optie.

Om ervoor te zorgen dat dit mogelijk is, is het nodig meer academisch geschoolde docenten voor de klas te hebben. Een concreet plan hierin is de studenten die de onderwijsmaster overwegen te stimuleren met een eenmalige bijdrage van 3 duizend euro per student. Dit geeft aan dat het belangrijk is. 

Of die 3 duizend euro er ook komt is nog maar afwachten. Minister Van Engelshoven komt volgend voorjaar met een beleidsreactie hierop. Ze noemt de daling van het aantal studenten Nederlands zorgelijk en vindt het belangrijk dat er bij de hernieuwing van het curriculum wordt gekeken naar hoe het van Nederlands zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt kan worden. 

Verder adviseert de commissie te kijken naar de bestaande opleidingen om na te denken over de toekomst. Studenten die ‘iets met schrijven’ willen doen komen al lang niet meer automatisch bij Nederlands uit omdat er tegenwoordig ook veel massastudies zijn te vinden. 

Gaat het plan werken? 

Volgens de studenten zou het plan kunnen gaan werken. Zij geven aan dat, wanneer het schoolvak leuker was geweest, zij sneller hun weg naar de studie hadden gevonden. Hoogleraar Jensen hoopt dat de nadruk weer meer op Bildung komt te liggen. Kennis, puur om de kennis. 

Foto van Tanja de Jong

Geplaatst door Tanja de Jong

Tanja is onze educatie specialist. Zij weet alles over de mogelijkheden binnen de educatieve wereld. En mocht ze iets niet weten, zoekt ze het met veel plezier voor je op! Daarnaast is Tanja verantwoordelijk voor het onderhouden van onze contacten met bijv. de studie-instellingen, studentenverenigingen en onze andere samenwerkingspartners. Neem gerust contact met haar op, als je denkt dat zij je ergens bij kan helpen!

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 maart 2020 om 14:27.

Bronnen: Telegraaf,

Naar de inhoud springen