Studiegids » Studie & Studenten Nieuws » Coulanceregelingen corona voor studenten
Studie & Studenten Nieuws

Coulanceregelingen corona voor studenten

Student met corona mondkapje

Goed nieuws voor studenten: ook aankomend studiejaar krijgen zij langer de tijd om de toelatingseisen voor een bachelor- of masteropleiding te behalen. Dit betekent concreet dat het voor studenten mogelijk is om alvast aan een master te beginnen, op het moment dat zij hun bacheloropleiding nog niet volledig hebben afgerond. Let wel, aan deze coulanceregelingen zitten een aantal belangrijke voorwaarden. 

Tip: wil je alles weten rondom deze coulanceregelingen voor studenten? Het volledige document wat door het ministerie van Onderwijs uitgewerkt is vind je hier.  

Praktijkvakken soms lastig te halen in de eerste fase 

Het is niet voor niets, dat het ministerie met deze coulanceregeling komt. Zo bleek het tijdens de eerste lockdown erg lastig te zijn om praktijkvakken tijdig succesvol af te ronden. Praktijklessen en -examens konden ten gevolge van de lockdown niet doorgaan. Voor veel studenten, met name op het mbo en hbo, betekende dit een vertraging van minimaal een half jaar. 

Een probleem die zij feitelijk niet zelf veroorzaakten. Om studenten te compenseren werden de regels rondom de overgang naar een vervolgopleiding versoepeld. Zo was het ook bij het missen van een praktijkvak mogelijk om van het mbo over te stappen naar het hbo. Evenals dat met een hbo-propedeuse aan een opleiding op wo-niveau begonnen kon worden. 

Huidige situatie vergelijkbaar met eerste lockdown 

De huidige situatie verschilt weinig van de situatie tijdens de eerste lockdown. Ook in de huidige lockdown blijkt het lastig te zijn om alle praktijkvakken voor het einde van het schooljaar af te ronden. Zelfs nu versoepelingen aan de horizon opdoemen! Het is voor het ministerie van Onderwijs reden genoeg om opnieuw met maatregelen te komen, die studievertraging onder studenten moeten voorkomen. 

Een student die nog niet alle vakken behaald heeft, mag komend studiejaar onder voorwaarden aan een vervolgopleiding beginnen. Dit is geen vrijbrief, daar het openstaande vak volgend schooljaar alsnog succesvol moet worden afgerond. Studenten hebben hier tot 1 januari van het komend kalenderjaar voor. Lukt het niet om het openstaande vak voor die datum te behalen, dan moet mogelijk alsnog gestopt worden met de vervolgopleiding. 

Mogelijk uitstel voor het halen van openstaande vakken 

De onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt, maakt dat nog allerminst zeker is of openstaande vakken in het najaar van 2021 gehaald kunnen worden. Het is om die reden dat het ministerie direct aangeeft dat de deadline voor het halen van openstaande vakken mogelijk verlengd zal worden tot 1 september. Dit zou betekenen dat je in het eerste jaar van een vervolgopleiding alle vakken van je huidige opleiding afgerond zou moeten hebben. 

Interstedelijk Studenten Overleg is blij 

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft positief gereageerd op de berichtgeving rondom de coulanceregeling. Zij geven aan in het bijzonder blij te zijn met de regeling die nu ook voor februari-instromers geldt. Tijdens de vorige lockdown vielen zij nog buiten de regeling, wat de kans op studievertraging voor hen relatief groot maakte. Specifiek voor februari-instromers geldt dat ook zij met een openstaand vak aan een vervolgopleiding kunnen beginnen in het voorjaar. Wel wordt hierbij de notitie gemaakt, dat de verwachting is dat het onderwijs grotendeels geopend is in het voorjaar van 2022. Het maakt dat de kans op het niet kunnen halen van bijvoorbeeld een praktijkvak veel kleiner is. 

Daarbij moest een student aan allerlei strenge voorwaarden voldoen, om aan een vervolgopleiding te kunnen beginnen. Met deze coulanceregeling lijkt dat ditmaal niet te gelden. 

Veelgestelde vragen over coulanceregeling voor studenten 

Er is mogelijk nog veel onduidelijk over de precieze invulling van de coulanceregeling voor studenten. Hieronder vind je de vragen die door studenten gesteld worden over dit onderwerp. Mocht je zelf nog met een vraag zitten, dan kun je deze achterlaten in de reacties onderaan de pagina. 

Voor wie geldt de coulanceregeling?

De coulanceregeling rondom het coronavirus geldt voor alle studenten die voornemens zijn om na dit studiejaar aan een vervolgopleiding te beginnen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor deze regeling?

Je komt in aanmerking voor de coulanceregeling, wanneer je een vak open hebt staan die je het afgelopen schooljaar niet hebt kunnen halen ten gevolge van het coronavirus.

Hoef ik het openstaande vak helemaal niet meer te halen?

Houd er rekening mee dat de coulanceregeling absoluut geen vrijstelling is. Het is nog steeds verplicht het openstaande vak succesvol af te ronden.

Wanneer moet ik een openstaand vak afgerond hebben?

Voor nu wordt de deadline op 1 januari 2022 gezet. De kans is echter groot, dat deze deadline nog verschoven zal worden naar 1 september 2022. Het is belangrijk je openstaande vakken voor die datum te hebben afgerond.

Geldt de maatregel ook voor februari-instromers?

De coulanceregeling voor studenten geldt ook voor februari-instromers. Al verwacht de overheid dat het onderwijs op dat moment weer volledig geopend is.

Foto van Tanja de Jong

Geplaatst door Tanja de Jong

Tanja is onze educatie specialist. Zij weet alles over de mogelijkheden binnen de educatieve wereld. En mocht ze iets niet weten, zoekt ze het met veel plezier voor je op! Daarnaast is Tanja verantwoordelijk voor het onderhouden van onze contacten met bijv. de studie-instellingen, studentenverenigingen en onze andere samenwerkingspartners. Neem gerust contact met haar op, als je denkt dat zij je ergens bij kan helpen!

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 15 april 2021 om 10:59.

Bronnen: geen

Ga naar de inhoud