Studiegids » hbo » hbo opleidingen » Gedrag en Maatschappij (hbo)

Gedrag en Maatschappij (hbo)

Ben jij het type dat graag mensen helpt? Denk hierbij aan opvangen, ondersteunen of wellicht begeleiden en bijstaan? Dan is een hbo opleiding binnen de studiesector Gedrag en Maatschappij wellicht iets voor jou!

Binnen deze studiesector vind je opleidingen op hbo niveau, gericht op sociale en therapeutische vlakken. Denk hierbij aan maatschappelijk werk en dienstverlening, pedagogische hulpverlening of toegepaste psychologie. Naast deze richtingen zijn er natuurlijk nog veel meer. Gebruik het filter aan de linkerkant om de opleiding te zoeken die aan jouw wensen voldoet!

Hbo studierichtingen voor Gedrag en Maatschappij

Binnen de studiesector Gedrag en Maatschappij vallen onderstaande 11 studierichtingen. Klik op één van de studierichtingen om alleen de opleidingen te zien die hier binnen vallen.


Hbo opleiding zoeken binnen Gedrag en Maatschappij

Hieronder vind je het zoekformulier dat je kunt gebruiken om alle opleidingen, binnen de hbo richting Gedrag en Maatschappij, te vinden. Maak gebruik van de filters aan de linkerkant om je zoekopdracht nog meer te specificeren!

Vraag informatie aan!

Health Care and Social Work

Informatie Aanvragen!

Deeltijd HBO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 16853 | | Studierichting: Gedrag en Maatschappij

Saxion Enschede in Enschede, Overijssel

Gezondheidszorg en welzijnswerk komen steeds meer onder druk te staan door een veelheid van maatschappelijke vraagstukken waarop met de gebruikelijke scenario’s geen antwoord gegeven kan worden. Tegelijkertijd is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt en veranderende wet- en regelgeving. Organisaties...

Social Work

Informatie Aanvragen!

Deeltijd HBO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 24552 | | Studierichting: Gedrag en Maatschappij

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen in Nijmegen, Gelderland

Ben je op zoek naar nieuwe kennis, inhoudelijke verdieping en onderbouwing van het werk en wil je passende oplossingen ontwikkelen voor complexe vraagstukken? Heb je niet alleen oog voor de eigen caseload, maar ben je ook geïnteresseerd in sociale vraagstukken, kansen en ontwikkelingen in de beroepspraktijk...

Social Work

Informatie Aanvragen!

Deeltijd HBO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 45032 | | Studierichting: Gedrag en Maatschappij

Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam, Noord-Holland

Voor het volgen van de opleiding is relevant werk op het terrein van social work noodzakelijk. Daarbij moet u in uw baan de positie en de mogelijkheid hebben om onderzoeks- en verandertrajecten uit te voeren. Dit vraagt om actieve ondersteuning van uw werkgever. U heeft minimaal drie jaar werkervaring op het...

Sociaal Werk in de Zorg

Informatie Aanvragen!

Duaal HBO-opleiding(Associate degree) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 4129 | | Studierichting: Gedrag en Maatschappij

Christelijke Hogeschool Ede in Ede, Gelderland

De sector Zorg en Welzijn is sterk in beweging. Door meer focus op de participatiesamenleving, minder financiering vanuit de overheid en decentralisaties vraagt het werk in de sector andere vaardigheden en kennis van sociaal werkers. Zo wordt er meer verwacht van het coördinerend vermogen van de sociaal...

Sociaal Werk in de Zorg

Informatie Aanvragen!

Duaal HBO-opleiding(Associate degree) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 39 | | Studierichting: Gedrag en Maatschappij

Christelijke Hogeschool Ede locatie Dordrecht in Dordrecht, Zuid-Holland

De sector Zorg en Welzijn is sterk in beweging. Door meer focus op de participatiesamenleving, minder financiering vanuit de overheid en decentralisaties vraagt het werk in de sector andere vaardigheden en kennis van sociaal werkers. Zo wordt er meer verwacht van het coördinerend vermogen van de sociaal...

Sociaal Werk in de Zorg

Informatie Aanvragen!

Voltijd HBO-opleiding(Associate degree) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 19116 | | Studierichting: Gedrag en Maatschappij

Windesheim locatie Zwolle in Zwolle, Overijssel

De Ad Sociaal Werk in de Zorg in deeltijd, sluit aan op de recente maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het sociale domein. De opleiding is een passend antwoord op de steeds luidere roep om een nieuw type sociaal werker. In twee jaar leiden we je op tot een op samenwerking gericht moderne...

Sociaal Financiële Dienstverlening

Informatie Aanvragen!

Deeltijd HBO-opleiding(Associate degree) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 2331 | | Studierichting: Gedrag en Maatschappij

Hogeschool Inholland Den Haag in Den Haag, Zuid-Holland

De Associate degree Sociaal Financiële Dienstverlening start met een algemeen vormend deel in het eerste jaar, waarin je in brede zin kennismaakt met alle aspecten van het vak. En een deel dat zich richt op specifieke thema’s en vaardigheden die je straks in je loopbaan goed van pas komen in het tweede...

Social Work

Informatie Aanvragen!

Voltijd HBO-opleiding(Bachelor) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 38636 | | Studierichting: Gedrag en Maatschappij

Hogeschool Rotterdam in Rotterdam, Zuid-Holland

De bacheloropleiding Social Work is speciaal voor studenten die iets willen betekenen voor mensen die niet meer mee kunnen doen in de samenleving of buiten de boot dreigen te vallen. Voor studenten die willen meewerken hun kansen te vergroten en hun talenten te benutten. Alleen, maar meestal samen met...

Human Resource Management

Informatie Aanvragen!

Deeltijd HBO-opleiding(Associate degree) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 15598 | | Studierichting: Gedrag en Maatschappij

Avans Hogeschool Breda in Breda, Noord-Brabant

Toegepaste Psychologie

Informatie Aanvragen!

Voltijd HBO-opleiding(Bachelor) | Bekostiging: Niet-Bekostigd | Studierichting: Gedrag en Maatschappij

Capabel Hogeschool in Utrecht, Utrecht

Erkende opleiding De HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie is een door het ministerie van OCW erkende opleiding. De opleiding is opgenomen in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (Croho) onder Isat nummer 34507. Inhoud In de HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie verwerf je kennis en...

Social Work (joint degree)

Informatie Aanvragen!

Deeltijd HBO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 19349 | | Studierichting: Gedrag en Maatschappij

NHL Stenden Leeuwarden in Leeuwarden, Friesland

De masteropleiding Social Work bereidt je voor op een seniorpositie in het werkveld waarbij je jouw brede theoretische kennisbasis gebruikt om situaties te analyseren, nieuwe innovaties te ontwikkelen, partijen te adviseren en partners in het werkveld te verbinden. Jij wordt de spil tussen uitvoering en...

Begeleidingskunde

Informatie Aanvragen!

Deeltijd HBO-opleiding(Master) | Bekostiging: Niet-Bekostigd | Aantal Studenten: 38636 | Studierichting: Gedrag en Maatschappij

Hogeschool Rotterdam in Rotterdam, Zuid-Holland

Bij een organisatie in transitie staan alle vanzelfsprekendheden rond bijvoorbeeld de organisatiestructuur, -cultuur en eigenaarschap op het spel. In dit krachtenveld opereert de begeleidingskundige. Als begeleidingskundige draag je de titel Master of Arts (MA). Je verweeft interventies met het proces dat je...

Forensisch Sociale Professional

Informatie Aanvragen!

Deeltijd HBO-opleiding(Master) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 32682 | | Studierichting: Gedrag en Maatschappij

Hogeschool Utrecht in Utrecht, Utrecht

Sociaal-Juridische Dienstverlening

Informatie Aanvragen!

Deeltijd HBO-opleiding(Bachelor) | Bekostiging: Niet-Bekostigd | Studierichting: Gedrag en Maatschappij

Hogeschool NCOI in Hilversum, Noord-Holland

Social Work

Informatie Aanvragen!

Voltijd HBO-opleiding(Bachelor) | Bekostiging: Bekostigd | Aantal Studenten: 16853 | | Studierichting: Gedrag en Maatschappij

Saxion Enschede in Enschede, Overijssel

Mensen zijn meer dan ooit verantwoordelijk voor hun eigen leven. Maar wat als ze even niet meer weten hoe dat moet? Bij de opleiding Social Work (SW) leer je mensen te begeleiden die voor korte of langere tijd hulp nodig hebben. Jij helpt ze hoe ze zelf hun leven weer op de rit krijgen. Waar...


Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 maart 2020 om 13:39.

Bronnen: geen